1411. 12. december.


Et pavebrev til fordel for biskop Johan af Slesvig (cf.nr. 14110326001)

Tekst efter Rep. Germ. l.l.

Tekst

Collector: in ipsius fauorem citantur ad instantiam Iohannis Scriuani fiscalis: Elizabeth duxissa Sleswicensis (Hermanus com. Holzacie concellat.) Timmos Rynnowen, Wolfardus Poggewys ac Wytinch et Hennynck fam. Ipsius Yuani, Luderus Petersoen, Stucke Smyt, Holk fam. predict. Timmonis, Eckhardus Woensflit, Marquardus, Stedeke et Stucken fam. Predict. Wolfardi. 12. dec. 11.

Oversættelse

Indsamleren: til dennes (Johan Skondelevs) fordel indkaldes på foranledning af Johannes Scrivanus, skatmester: hertuginde Elisabeth af Slesvig (forbunden med grev Henrik af Holsten), Timme Rønnow, Wulf Pogwisch og Witting og Henneke, selve Ivans tjenere, Lyder Pedersen, Stukke Smed, Holk, førnævnte Timmes tjener, Eggert Woensflit, Marquard, Stedeke og Stukke, førnævnte Wulfs tjenere.