1411.


Kapitlet i Roskilde oplader Sigerslev til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth breff met hwilket capitel aff Roskilde vplade drotning Margarete Sy<g>ersløff[1] . ♦ Anno mcdxi.

1. Sy<g>ersløff] Sydersløff registraturen.

Oversættelse

Et brev, hvormed kapitlet i Roskilde oplader dronning Margrete Sigerslev. År 1411.