1411.


Bonde Pedersen skøder en gård i Elsted til Sankt Søren i Ry.

Tekst efter reg

Tekst

Bonde Pederszens aff Hamdrup skøde thill S. Søffren vdi Rye paa en gaard vdi Elstedt. ♦ Daterit mcdxi.

Oversættelse

Bonde Pedersen af Hamdrups skøde til Sankt Severin i Rye på en gård i Elsted. Givet 1411.