1411.


Registratur af skødebrev på gods i Hads herred.

Tekst efter reg

Tekst

Et latin pergamendtz schiöde breff paa sex gaarde i Aszendrup en gaard i Söby och ii gaarde i Sondrup i gaard i Hundtzlund och et öde böggested i Thorrild er schiödt aff Knud Slet. ♦ Anno 1411.

Oversættelse

Et latinsk pergamentsskødebrev på seks gårde i Assedrup, en gård i Søby og to gårde i Sondrup, en gård i Hundslund og et øde byggested i Torrild er skødet af Knud Slet. År 1411.