1411.


Indførselsbrev for dronning Margrete i Kyse.

Tekst efter reg

Tekst

Ett breff att her Hans Gørstinge er indførtt i Kiuffse och andett mere goedz paa dronning Margretis wegne. ♦ 1411.

Oversættelse

Et brev, at hr. Jens Gyrstinge er indført i Kyse og mere andet gods på dronning Margretes vegne. 1411.