1411.


Peder Torstensen Bæger og Karen Ilvidsdatter skøder deres gods i Jylland og på Fyn til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Peder Thorstenszen kallis Beger och Karine Il<w>y<t>hs[1] datther Iens Nielszens efftherleffuerske aff Egemosze haffue wndt och skiøtt thil bisp Peder altt theris godtz i Iutland och i Fyen. ♦ 1411.

1. Il<w>y<t>hs] Ilmychs registraturen.

Oversættelse

Peder Torstensen, som kaldes Bæger, og Karen Ilvedsdatter enke efter Jens Nielsen af Egsmose, har undt og skødet alt deres gods i Jylland og på Fyn til biskop Peder. 1411.