1411.


Henning Pedersen pantsætter jord til Synde for 29 lødige mark.

Tekst efter reg

Tekst

Hening Pierszönn vor Syuende schyldig 29 lødemarck och derfore hannem pandt satte 13 ørte schyld iordt och enn stuff iord i Sorby. ♦ 1411.

Oversættelse

Henning Pedersen var Synde 29 lødige mark skyldig, og satte ham til pant herfor 13 ørtug skyldjord og et jordstykke uden for fællesarealet i Sørbylille. 1411.