1411.


Synde skænker gods til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Syuennde bekiennder sig att haffue affstannden sit guodtz i Sorby lille till closterit. ♦ 1411.

Oversættelse

Synde bekender at have afstået sit gods i Sørby lille til klosteret. 1411.