1411.


Mogens Jensen sælger jord til Niels Jensen.

Tekst efter reg

Tekst

Mogenns Iennszönn soldte Niels Iennszönn aff Wanndlösze ald sinn arff och rettighed som hannem tilfaldt effter sinn broder Bo i Sorby. ♦ 1411.

Oversættelse

Mogens Jensen solgte Niels Jensen af Vanløse al sin arv og rettighed, som var tilfaldet ham efter hans broder Bo, i Sørby. 1411.