1411. Skam herredsting


Tingsvidne af Skam herredsting.

Tekst efter reg

Tekst

Itt things widnne aff Skamherritzting aar 1411 udgiffuit ahnlanggenndis noget iord emellom Nörrbye och Ierlsøre.

Oversættelse

Fremdeles et vidne af Skam herredsting udgivet år 1411 angående noget jord imellem Nørreby og Jersore.