1411.


Bonde Pedersens skøde til Sankt Severin i Rye.

Tekst efter reg

Tekst

Bonde Pederszens aff Hamdrup sköde thill S. Söffren udi Rye paa en gaard udi Elstedt. ♦ Dateritt mcdxi.

Oversættelse

Bonde Pedersen af Handrups skøde til Sankt Severin i Rye på en gård i Elsted. Givet 1411.