1411.


Jens Rud skænker gods til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig årtid.

Tekst efter reg

Tekst

Iohannes Rwt miles donauit et scotauit nobis unam curiam in Særsløff dantem iii pund bladii et unam curiam inquilinariam ibidem recognescens se bona monasterii in Raffnstorp et unam curiam in Ønsløff conductiue recepisse de eis nobis soluturus unam lastam ordei annuatim ♦ Fratres autem anniuersarium habeant pro eo et suis omni anno ♦ Mcdxi.

Oversættelse

Jens Rud, ridder, gav og skødede os en gård i Særslev, som giver tre pund byg, og en gårdsædegård sammesteds, idet han erkendte at have fået klostrets gods i Ravnstrup samt en gård i Ønslev i forpagtning. Deraf skal han årligt betale os en læst byg, men brødrene skal hvert år holde årtid for ham og hans slægtninge. 1411.