1412. 4. januar.


Herman Schrydde løser fem riddere og en væbner fra det løfte, de havde givet til denne på grev Henrik af Holstens vegne.

Tekst efter A

Tekst

Ik Hermen Schrydde bekenne vnde betughe vor alleswemen de dessen breff zeen edder horen lesen dat ik late qwiit leddich vnde los myt wyllen vnde myt wolberademode Erik Krummendik Marquart van Sygghen Luder Storm Otto Zestede Detleff Rixstorp ridders Borchart Krummendik knape des lofftes des se my lauet hebben van mynes heren greue Hinrykes weghen van Holsten ♦

To groter betugnisse alle desser vorscreuen stukke so hebbe ik Hermen Schrydde vorbenomet myn ingheseghele myt willen vnde myt wolberaden mode ghehenghet vor dessen breff de screuen ys na godes bort verteynhundert iar dar na in deme twellefften iare in deme verden daghe na des hilghen nygeiares daghe ♦

Vnde hir hebben an vnde ouer wesen desse erwerdighen lude alse Reymer Zestede ridder Clawes van Tynen Hinrik Rantzow Gossik Rantzow Otte Zestede Henneke Lembeke knapen de alle ere ingheseghele myt my hir mede vorhenghet hebben to betugnisse alle desser vorscreuen stukke.

Oversættelse

Jeg Herman Schrydde erkender og bevidner for alle og enhver, som ser dette brev eller hører det læse, at jeg med vilje og med velberåd hu lader Erik Krummedige, Marquard v. Siggem, Lyder Storm, Otto Sehested, Detlev Rixtorp, riddere, Borkvard Krummedige, væbner, frie ledige og løst med hensyn til det løfte, som de har aflagt til mig på min herre, grev Henrik af Holstens vegne.

Til stort vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter, så har jeg førnævnte Herman Schrydde med vilje og velberåd hu hængt mit segl på dette brev, som er skrevet efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 12 år på den 4. dag efter den hellige nytårsdag.

Og her var også disse hæderlige folk til stede, nemlig Reimar Sehested, ridder, Klaus v. Tynen, Henrik Rantzau, Godskalk Rantzau, Otto Sehested, Henneke Limbek, væbnere, som alle sammen med mig også har hængt deres segl her til vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter.