1412. 25. januar.


Biskop Peder af Roskilde skøder ved mageskifte sin gård i Udstrup, Merløse herred, til ærkedegn i Roskilde Niels Billes præbende som kompensation for en gård i Sigerstrup.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Petrus episcopus Roskildensis in recompensam unius curiæ in Siærstorp tum desolatæ scotat et iusto permutationis titulo assignat domino Nicolao Billæ archidiacono Roskildensi ad præbendam eius canonicalem, quæ præbenda capellæ beatæ uirginis nuncupatur, curiam suam uillicalem in Ooztorp sitam prouinciæ Myærløse herred parrochiæ Thorstorp ad mensam suam episcopalem spectantem. ♦

Datum crastino conuersionis Pauli.

Oversættelse

Peder, biskop af Roskilde, skøder hr. Niels Bille, ærkedegn i Roskilde, og tildeler sin brydegård under skødnings rette form til præbendet for den hellige jomfrus kapel i Udstrup beliggende i Merløse herred i Store Tåstrup sogn under det biskoppelige bord til kompensation for en da øde gård i Sigerstrup.

Givet dagen efter Paulus' omvendelse.