1412. 1. februar. København


Jakob Klementsen, dekan i København, bortforpagter en dekanatet tilhørende grund til Konrad Garver for fire skilling grot at betale årligt på sankt mortensdag.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus Clementis decanus Hafnensis salutem in domino sempiternam. ♦

Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me discreto viro Conrado Pellifici latori presencium uillano Hafnensi fundum meum ad mensam decanatus mei Hafnensi spectantem quem quidem fundum idem Conradus pronunc tenet et inhabitat ad dies suos et dies uxoris sue Gese sub modis et condicionibus sequentibus conductiue dimisisse. ♦

Primo quod idem Conradus et Gese michi uel successori meo qui pro tempore fuerit festo beati Martini confessoris et pontificis quatuor solidos grossorum pro pensione dicti fundi soluant annuatim. ♦

Item dictis Conrado et Gese de medio sublatis predictus fundus una cum edificiis omnibus et singulis in ipso constructis michi uel successori meo sine ulla refusione libere cedat quorumcumque reclamatione et exceptione non obstante uerumtamen liberi predictorum Conradi et Geses[1] prenominatum fundum pro prescripto locagio et pensione scilicet quatuor solidorum grossorum in pretacto termino beati Martini soluendis nullo modo eis augmentandis eciam ad dies suos habeant pro suis usibus libere ordinandum ut parentes eorum habuerunt dummodo dictum fundum in bono statu tenuerint et seruauerint cum edificio competenti quodque cito non fecerint michi uel successori meo presentes litteras reuocandi libera sit facultas. ♦

Datum anno domini mcdxii profesto purificacionis beate uirginis. ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillo uenerabilis capituli Hafnensis est appensum.

1. Geses] = Gese.

Oversættelse

Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg erkender at have bortforpagtet til nærværende brevfører, den gode mand Konrad Garver, borger i København, min toft hørende til mit københavnske dekanats bord, hvilken toft samme Konrad nu indehaver og bebor, for hans og hans hustru Geses livstid på følgende vilkår og betingelser: for det første skal samme Konrad og Gese årlig betale mig eller min efterfølger, den til enhver tid værende, til bekenderen og paven Sankt Mortens dag fire skilling grot i afgift af nævnte toft.

Fremdeles skal fornævnte toft tillige med de på samme opførte bygninger, alle og hver enkelt, tilfalde mig eller min efterfølger frit uden nogen betaling og uden nogen modsigelse eller indsigelse fra nogen som helst, dog skal fornævnte Konrad og Geses børn også for livstid beholde fornævnte toft for fornævnte leje og afgift, nemlig fire skilling grot, som skal betales til fornævnte mortensdags termin og på ingen måde må forhøjes for dem, til frit at råde over til eget brug, ligesom deres forældre havde den, når blot de holder nævnte toft i god stand og bevarer den med passende bygning; men så snart de undlader dette, skal det stå mig eller min efterfølger frit for at tilbagekalde dette brev.

Givet i Herrens 1412de år dagen før den hellige jomfrus renselse.

Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med det ærværdige københavnske kapitels segl hængt under dette brev.