1412. 3. februar.


Kristian Frellevsen oplader to åbne breve, som hertug Henrik af Slesvig har beseglet, til Henneke Limbek.

Tekst efter A

Tekst

Ik Kristern Frelleuessun vnde myne eruen bekennen vnde betughen in dessem ieghenwardighen breue dat wy mit vriggen willen vnde mit wolberaden mode vp laten hebben vnde vp laten deme erliken manne Henneken Lembecken vnde sinen rechten eruen twe opene breue de hertich Hinrik van Slezwyk dem got gnedich sy vthe gheuen vnde beseghelt heft\ de eyne breef[a] sprekt vp de twe kerspel Rodagher vnde Odder. de ander breef sprekt vp dat kerspel to Westede de beleghen sint in Wittingeherede desse vorscreuen breue late ik Kristern Frelleuessun vnde myne eruen Henneke Lembecken vnde sinen eruen myt aller rechticheit vp de wy ane hebben van der heren weghen alse vorscreuen steit ♦

To tughe alle desser vorscreuen stucke so hebbe ik Kristern Frelleuessun myn ingeseghel myt den ingeseghelen der erliken lude Gotzik Godendorp knape Gødeke Bake borgheremestere to Ripen deme dit mede witlik is an dessen breef gehenget ♦

Screuen na godes bort verteynhundert iar dar na in deme twelften iare an sunte Blasius daghe des hilghen bisschopes vnde mertelers.

a. breef] Cf. SHL. Urk. II 383.

Oversættelse

Jeg Kristian Frellevsen og mine arvinger erkender og bevidner i dette nærværende brev, at vi med fri vilje og velberåd hu har opladet og oplader til den hæderlige mand Henneke Limbek og hans retmæssige arvinger to åbne breve, som hertug Henrik af Slesvig, hvem Gud være nådig, har udstedt og beseglet. Det ene brev handler om de to sogne Roager og Vodder, det andet brev handler om sognet Vester Vedsted, som ligger i Hviding herred. Disse førnævnte breve oplader jeg, Kristian Frellefsen og mine arvinger til Henneke Limbek og hans arvinger med alle rettigheder, som vi har derpå på de herrers vegne, som står skrevet ovenfor.

Til vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter, så har jeg Kristian Frellefsøn hængt mit segl på dette brev sammen de hæderlige folks, Godskalk Godendorp, væbner, Godeke Bak, borgmester i Ribe, hvem dette også er vitterligt.

Skrevet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 12 år på den hellige biskop og martyrer sankt Blasius dag.