1412. 13. februar. Lund


Ærkebiskop Peder af Lund vidner om gods givet af Folkvin, provst i Lund, i gave til det af provsten indstiftede Kristi legems alter sammesteds.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Petrus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus salutem in domino sempiternam ♦

Constare uolumus universis presentibus et futuris. quod sub anno domini mcdxii sabbato ante dominicam quinquagesime in camera nostra Lundensi coram nobis. personaliter constitutus honorabilis uir. dominus Folquinus prepositus Lundensis. ex maturo consilio. libera et spontanea uoluntate. omnia bona sua infrascripta uidelicet unam curiam in Haastisløf que dat tria pund anno[n]e pro annua pensione. unam curiam in Wirkie que dat duo pund annone item unam curiam in Nøbele in Thorneheret que dat quatuor pund. item unam curiam in Aarsløff que dat quatuor pund. item unam curiam in Malmøghe iuxta capellam fratrum minorum ad occidentem sitam item duas tabernas institorias in Falsterbodhe. item tres tabernas Lundis apud ecclesiam beate uirginis minorem. item unam curiam in parrochia sancti Clementis in qua quidam Hinzechinus Plaatz pronunc residet item unam curiam in parrochia sancti Martini. quam emit a quodam Iohanne Hennikini quondam proconsule Lundensi item equicium suum. cum omnibus bonis mobilibus et immobilibus. ipsum dominum prepositum personaliter contingentibus. quibuscumque censeantur nominibus. ad altarem corporis Christi. in ecclesia nostra Lundensi. prope gradus maioris chori ab eodem domino preposito fundatum et constructum et erectum sub nomine fundacionis et scotacionis eidem altari[1] dedit. contulit et scotauit. presentibus honorabilibus et nobilibus uiris dominis. Iohanne Iacobi decano. Iohanne Most cantore. Petro Dwe. Iacob<o>[2] Petri canonicis capituli nostri Lundensis. Ioen Bing milite. Nicolao Nicolai de Arisløff Petr<o>[3] Twesson de Hardebergh. armigeris. ♦

In cuius ut premittitur donacionis et scotacionis testimonium sigillum nostrum una cum sigillis dominorum et nobilium predictorum. presentibus duximus apponendum ♦

Datum anno die et loco supradictis.

1. eidem altari] eiusdem altaris Aa. 2. Iacob<o>] Iacobi Aa. 3. Petr<o>] Petri Aa.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og Sveriges primas samt pavestolens legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1412 lørdagen inden quinquagesime søndag fremmødte den hæderværdige mand, hr. Folkvin, provst i Lund, personligt for os i vort kammer i Lund og skænkede efter moden overvejelse af fri vilje og egen drift sit nedennævnte gods, nemlig en gård i Håstislöf, som giver tre pund korn i årligt landgilde, en gård i Vircke, som giver to pund korn, en gård i Nöbbelöv i Torna herred, som giver fire pund, en gård i Årslöf, som giver fire pund, en gård i Malmø beliggende mod vest ved siden af gråbrødrenes kapel, to kræmmerboder i Falsterbo, tre boder i Lund ved den mindre Sankt Maria kirke, en gård i Sankt Klements sogn, i hvilken Hinzekin Plaatz nu bor, og en gård i Sankt Mortens sogn, som han købte af en vis Jens Hennekesen, fordum borgmester i Lund, samt sin hestehjord tillige med alt rørligt og urørligt gods med hvilket navn det end nævnes, som tilkom samme hr. provst personligt, til Kristi legems alter i vor Lundekirke nær højkorets trappe, som er grundlagt, bygget og oprettet af samme hr. provst, og overdrog og skødede det i form af grundlæggelse af det samme alter og skødning i nærværelse af de hæderværdige og velbyrdige mænd, herrerne Jens Jakobsen, dekan, Jens Most, kantor, Peder Due og Jakob Pedersen, kannikker ved vort Lundekapitel, Jon Bing, ridder, Niels Nielsen af Araslöf og Peder Tygesen af Hardeberga, væbnere.

Til vidnesbyrd om denne gave og skødning, som sagt omtalt ovenfor, lader vi vort segl blive hængt under dette brev sammen med de fornævnte herrers og velbyrdige mænds segl.

Givet ovennævnte år, dag og sted.