1412. 1. marts.


Paven giver magister Johan v. Bortzow, kannik i Lübeck, tilladelse til at holde gudstjeneste på steder, der er under interdikt.

Tekst efter Acta Pont. l.l.

Tekst

Paven giver magistro Johanni de Bortzow canonico Lubicensi familiari nostro tilladelse til at holde gudstjeneste på steder, der er under interdikt.

Oversættelse

Paven giver magister Johan v. Bortzow, kannik i Lübeck, vor tjener tilladelse til at holde gudstjeneste på steder, der er under interdikt