1412. 5. marts. Slesvig domkirke


Notarialvidne af Johannes Struts, gejstlig i Bremen stift, Henrik von See, domprovst i Slesvig, dømmer alle sogneboer i Haddeby sogn i Slesvig stift til at betale tiende til sognepræsten, biskoppen, eller til domkapitlet på dennes vegne, og til sognekirkens bygningsfond efter nogle i dommen nærmere fastsatte regler. Endvidere pålægger han de nævnte sogneboer inden 14 dage at fyldestgøre domkapitlet for de tiender, som med urette er holdt tilbage i tre år.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt med støtte i Noodt

Tekst

In nomine domini amen ♦

Anno natiuitatis eiusdem millesimo quadringentesimo duodecimo indictione quinta mensis martii die quinta hora quasi sexta pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Iohannis diuina prouidentia pape uicesimi tertii anno eius secundo coram uenerabili et circumspecto uiro domino Henrico de Zee preposito Sleswicensi in meique notarii publici testiumque infra scriptorum presencia personaliter constitutus honorabilis uir dominus Iohannes Houweschild archidiaconus ecclesie Sleswicensis pro se et nomine capituli Sleswicensis debita cum instantia certas sibi literas citatorias[a] contra et aduersus omnes et singulos uillanos in Bustorp Selleke Groten Dennewerke et Lutteken Dennewerke commorantes ac in parrochia Hadebů Sleswicensis diocesis situatos ad reuidendum querelas capituli Sleswicensis de et super quibusdam decimis episcopalibus ad dictum capitulum[1] spectantibus ac de iustitia reuisionem decerni petiit et postulauit cui quidem dominus prepositus ad instantem peticionem prefati domini Iohannis archidiaconi prouocatos uillanos per suas certi tenoris litteras ad certum terminum peremptorie nominatim citari iussit et mandauit quatenus coram eo conparerent querelas capituli Sleswicensis predicti et de iusticia reuisuri ut praemissum est cum certificatione quodsi non uenirent ipse dominus prepositus iudex seu eius commisarius uel officialis contra ipsos procederet prout iuris foret ipsorum contumacia seu absencia non obstante ♦

Qua citatione ut prefertur decreta ac termino in dictis litteris citatoriis prefixo adueniente comparentibus in iudicio coram dicto domino preposito iudice iudicialiter predicto domino Iohanne archidiacono actoris nomine quo supra parte ex una reprod[ucen]te huiusmodi litteras citatorias debite ut apparuit executas dictisque uillanis parte ex altera etiam tunc comparentibus idem dominus Iohannes proposuit uerbo et dixit uenerande domine iudex quamquam a pluribus annis[uidelicet a uig]inti triginta et quadraginta annis et citra et a ta[n]to tempore cuius contrarium in memoria hominum non existit uillani commorantes in uillis Bustorp Selleke Grot[en Den]newerke et Lutteken Dennewerke annis singulis soluere teneantur de decimis de quolibet aratro rectori siue plebano in H[addebuii unum modium siliginis ma]gne mensure episcopo uero Sleswicensi seu capitulo eius nomine de decimis episcopalibus tres modiolos siliginis et ad structuram ecclesie predicte in Haddebů tres modiolos siliginis quodsi negauerint offero me probaturum ad suppl[.....][2] communem [.....][3] tamen idem uillani a tribus annis et circiter dictas decimas episcopales soluere di[cto capitu]lo recusauerunt et recusant in dicti capituli Sleswicensi non modicum dampnum et grauamen ♦

Quare [peto nomine capitu]li praedicti eosdem uillanos per uos compelli ad solutionem dictarum decimarum ♦

Quibus auditis pre[libati uillani] replicando dixerunt quod ad prenarratas decimas episcopi eo modo quo premissum est soluendas nec tantum q[uan]tum petebatur soluere tenerentur ♦

Prefatus uero dominus prepositus iudex dicto domino Iohanni archidiacono id petenti et postulant<i>[4] ad probandum certum terminum competentem prefixit [et] assignauit ♦

Quo quidem termino adueniente supradictus dominus Iohannes nomine quo supra comparauit in iudicio dicto domino preposito iudice in loco consueto pro tribunali sedente nonnullos testes ydoneos legales et fidedignos uidelicet Radolphum S[mit pro]consulem Detlewem Smiter consulem ciuitatis Sleswicensis Iohannem Koop Radulphum Ellen de uilla Stexwik Marquardum Hennekenssen Grote Siuerd Iohannem zůr Royen de uilla Gudeby et Lutteken Godeken de uilla Brekendorp [senio]res[5] et di[scre]ciores uillanos in prefata parrochia Haddebů commora[ntes] mandato dicti domini prepositi iudicis citatos iudicialiter produxit quos dictus dominus prepositus iudex [presentibus iis]dem dictis uillanis admisit et receptis suis ipsorum corporalibus iuramentis de ueritate dicenda ♦

Quibus testibus sic productis receptis et admissis ac corporaliter per ipsos et quemlibet eorum tactis sacrosanctis [litteris] solito prestito iuramento ut praemissum est et separatim ut moris est diligenter examinatis singu[lariter ..... dixerunt][6] et quilibet eorum dixit sub hac uerborum forma uel ipsis similibus in effectu quod ipsis constaret et bene [notum esset] et a praedecessoribus et a senioribus et a discretioribus predicte parochie Haddebů uillanis [audi]uissent ac plenarie informati essent quod parochiani de predicitis quatuor uillis et per consequens [per] totam parochiam Haddebu predictam quilibet de quolibet aratro annis singulis tenetur et debet [soluere de decimis] annuatim soluendis rectori parochialis ecclesie in Haddebů unum modium siliginis magne mensure episcopo uero Sleswicensi seu capitulo ex parte episcopi tres modiolos siliginis et ad structuram ecclesie predicte in Haddeb[ů][7] tres modiolos siliginis et quod sic inconcusse a decem uiginti triginta et quadraginta annis et ultra fuerat et erat obseruatum a dictis uillanis in parochia Haddeb{u/} et quod ipsi testes eciam simili modo singulis annis decimas soluere consueuissent et soluissent preterquam quod a tribus annis proxime preteritis a quibusdam fuerat subtractum et non solutum ♦

Et tandem dictis testibus modo quo dictum est fideliter exactis ad prefati domini Iohannis instanciam sepefatus dominus prepositus iudex fecit ad uoluntatem parcium dicta testium et attestationes utraque parte presente publicauit et tulit sentenciam in hec uerba ♦

Nos Henricus de Zee prepositus ecclesie Sleswicensis pro tribunali sedentes [et] solum Deum pro oculis habentes uisis et auditis diligenter iuribus confessionibus allegationibus racionibus et attestationibus ab actore productis et a reis diligenter inuestigatis et intellectis habito nonnullorum consilio peritorum per hanc nostram sentenciam diffinitiuam sentencialiter pronunciamus quod quilibet parrochianorum per totam parrochiam Haddeb{u/} Sleswicensis diocesis teneatur annuatim soluere de decimis singulis annis soluendis de quolibet aratro rectori in Haddb{u/} qui pro tempore fuerit unum modium siliginis magne mensure episcopo seu capitulo Sleswicensi nomine episcopi tres modiolos siliginis et tutoribus seu iuratis ecclesie Haddeb{u/} predicte tres modiolos siliginis ad structuram ecclesie Haddeb{u/} iam antefate quos ad soluendum singulis annis dictas decimas ut prefatum condempnamus ♦

Que quidem sententia transiuit in rem iudicatam ♦

Tandem dominus prepositus ad instantiam archidiaconi supradicti decreuit fieri processus contra eosdem parrochianos mandauitque nichilominus dictis uillanis dictarum sepe uillarum sub excommunicationis pena et interdicti sentenciis quatenus infra xv dierum spacium in antea computandorum dictis [dominis] capitulo Sleswicensi de decimis episcopalibus restantibus satisfacerent et de futuris in antea annis singulis prout supra dictum est satisfacerent seu satisfacere curarent penis sub premissis ♦

De et super quibus omnibus et singulis premissis dictus dominus Iohannes archidiaconus unum uel plura sibi per me fieri petiit instrumenta ♦

Acta sunt hec in ambitu ecclesie Sleswicensis anno die mense hora et pontificatu quibus supra presentibus ibidem discretis uiris dominis Petro Woldemari perpetuo uicario Marquardo Fedder Hinrico Hesten conducticiis in ecclesia Sleswicensi Iohanne Goos rectore sancti Trinitatis et Iohanne Berkouwen rectore scholarum in ciuitate Sleswicensi et aliis quamplurimis fidedignis testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis.

(Notarmærke) Et ego Iohannes Struts clericus Bremensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius quia huiusmodi citacionis decreto ac [ipsorum] citatorum[8] comparicioni actioni responsioni testium productioni et examinacioni attestacioni publicacioni sentencie prolacioni aliis omnibus et singulis supradictis dum sic fierent et agerentur una cum prenominatis testibus eaque notarius cause presens interfui eaque sic fieri uidi et audiui ideoque hoc presens instrumentum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi et per alium fidelem me aliis occupato negociis conscribi feci me<a>que[9] propria manu subscripsi signoque meo et nomine solitis et consuetis signaui et de mandato dicti domini prepositi sigillo suo sigillaui rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

1. ad dictum capitulum] ad dictum capitulum ad dictum capitulum A. 2. suppl[.....]] lakune på 4-5 bogstaver A. 3. [.....]] lakune på 9-10 bogstaver A. 4. postulant<i>] postulante Apostulanti Noodt. 5. [senio]res] lakune på 4-5 bogstaver A. 6. singu[lariter ..... dixerunt]] lakune på ca. 8 bogstaver A. 7. Haddeb[ů]] hul i perg. A. 8. [ipsorum] citatorum] delvis ulæseligt ord på 3-4 bogstaver A. 9. me<a>que] meque A.
a. literas citatorias] Cf. Dipl.Dan. 2. rk. VIII nr. 155.

Oversættelse

I Herrens navn amen.

I året 1412 efter sammes fødsel, i den 5. indiktion på den 5. dag i marts måned, i den 6. time, i den højhellige fader i Kristus og herre, hr. Johannes 23., ved Guds forsyn paves andet pontifikatsår, fremstod den hæderværdige mand, hr. Johan Hogenskild, ærkedegn ved kirken i Slesvig, personligt overfor den ærværdige og omsigtsfulde mand, hr. Henrik von See, provst i Slesvig i nærværelse af både mig, den offentlige notar, og de nedenfor anførte vidner, på egne vegne, og i kapitlet i Slesvigs navn, med tilbørlig henstilling og udbad sig og anmodede om visse stævnebreve mod alle indbyggere, der bor i Bustrup, Selk, Store Dannevirke og Lille Dannevirke, i Haddeby sogn i Slesvig stift, for at prøve kapitlet i Slesvigs klager angående og om nogle bispetiender tilhørende nævnte kapitel[A], og om at der af hensyn til retfærdigheden blev anordnet en overprøvelse; til denne befalede og pålagde hr. provsten, på fornævnte hr. Johan, ærkedegns indtrængende anmodning, ved sine breve af en bestemt ordlyd, at de sagsøgte indbygere, med navns nævnelse, blev stævnet peremptorisk til en bestemt termin og pålagde dem at give møde for ham for at overprøve det fornævnte kapitel i Slesvigs klager og om retfærdigheden som fornævnt, med den forsikring, at hvis de ikke indfandt sig, så ville denne hr. provst som dommer, eller hans befuldmægtigede eller official skride ind imod dem, således som det stemte ved retten, uanset deres trodsighed eller fravær. Efter denne stævning, som fornævnt var anordnet, og på den i de nævnte stævnebreve fastsatte termin, gav de møde i retten for nævnte hr. Johan, ærkedegn, som sagsøger, som ovennævnt, på den ene side fremlagde disse stævnebreve, der som det syntes, var rigtigt forkyndte, og da de nævnte inbyggere på den anden side ligeledes havde givet møde, da forelagde samme hr. Johan mundtligt og sagde: "Ærværdige hr. dommer, skønt de indbyggere, der har boet i landsbyerne Bustrup, Selk, Store Dannevirke og Lille Dannevirke i adskillige år, dvs. 20, 30, 40 og derover eller i så lang tid at ingen kan huske andet, er forpligtede at svare sognepræsten i Haddeby én skæppe rug af stort mål[B] af hver plov til tiende, biskoppen eller kapitlet af hans navn i Slesvig tre små skæpper rug til bispetiende og tre små skæpper rug til opbygning af førnævnte kirke i Haddeby - afviser de dette, tilbyder jeg at bevise.....[C], har disse landsbyboere, til et for nævnte kapitel ikke ringe tab og tynge, i tre år eller der omkring nægtet at svare nævnte kapitel bemeldte bispetiender.

Derfor beder jeg på vegne af førnævnte kapitel om, at samme indbyggere af jer tvinges til at betale de nævnte tiender." Efter at have hørt dette, sagde landsbyboerne til gensvar, at de nok var pligtige at svare tiende i overensstemmelse med den forudsatte måde, om end ikke i det forespurgte omfang. Fornævnte hr. provst fastsatte og anviste imidlertid, i egenskab af dommer, bemeldte hr. ærkedegn Johan en afmålt og passende termin. Da denne termin kom, gav ovennævnte hr. Johan i ovennævntes navn møde i retten, idet nævnte hr. provst som dommer sad på dommersædet på det sædvanlige sted, og fremførte nogle hertil egnede, lovfaste og troværdige vidner, nemlig Rudolf Smed, Detlev Smed, rådmand i staden Slesvig, Johan Koop, Rudolf Ellen fra landsbyen Stexsvig, Markvard Hennekesen, Store Sivert, Johan zu Rügen fra landsbyen Güby og Lille Godeke fra landsbyen Brekendorf.....[D] og kyndigste indbyggere, bosiddende i fornævnte Haddeby sogn, som var lovligt stævnet for retten ved pålæg af den nævnte hr. provst som dommer, hvilke vidner nævnte hr. provst som dommer godkendte, mens samme indbyggere var til stede, efter at have modtaget deres korporlige ed på at sige sandheden. Efter at disse vidner således var fremført, modtaget og godkendt, og efter at den sædvanlige ed var aflagt ved at den hellige skrift korporligt var berørt af dem, og af enhver af dem som fornævnt, og efter at de hver især var undersøgt omhyggeligt, som det er skik, så sagde de, og enhver af dem sagde, med disse ord, eller med nogle med samme betydning, at det stod klart og var kendt for dem, og at de af forfædrene og af de ældste og af de kyndigste indbyggere i fornævnte Haddeby sogn havde hørt og fuldt ud var underrettet om, at sogneboerne fra de fornævnte fire landsbyer, og som følge heraf, enhver i hele Haddeby sogn, hvert år er forpligtet til og skal betale én skæppe rug af stort mål af hver plov til tiende, som årligt skal betales til sognepræsten ved kirken i Haddeby, men til bispen eller til kapitlet på bispens vegne tre små skæpper rug, og at det uanfægtet var blevet og blev overholdt således i 10, 20, 30 og 40 år og mere af de nævnte indbyggere i Haddeby sogn, og at disse vidner hvert år ligeledes på samme måde plejede at betale tienderne hvert år, på nær at disse i de tre nærmest forbigangne år var blevet holdt tilbage og ikke betalt. Og endelig, efter at de nævnte vidner var tilforladeligt udspurgt, på den måde som det er sagt, så fældede, offentliggjorde og fremførte, på fornævnte hr. Johans indtrængende opfordring, den ofte omtalte hr. provst som dommer - efter parternes vilje, vidnernes udsagn og erklæringer - mens begge parter var til stede, en dom med følgende ordlyd: Vi Henrik von See, provst ved kirken i Slesvig, siddende på dommersædet og havende alene Gud for øje, efter at de af sagsøger fremførte - og af de sagsøgte omhyggeligt granskede og forståede - rettigheder, vidnesbyrd, påstande, grunde og erklæringer er set og hørt omhyggeligt; og efter at der var indhentet råd af nogle kyndige mænd, forkynder som dom ved denne vor slutdom, at enhver af sogneboerne i hele Haddeby sogn i Slesvig stift til tiende, som hvert år skal betales af hver plov, til den til enhver tid siddende sognepræst i Haddeby årligt skal betale én skæppe rug af stort mål, til biskoppen eller kapitlet i Slesvig i biskoppens navn tre små skæpper rug, og til fornævnte kirke i Haddebys værger eller edsvorne mænd tre små skæpper til nysnævnte kirke i Haddebys bygninger; disse sogneboer dømmer vi til hvert år at udrede de nævnte tiender som fornævnt. Denne dom er trådt i kraft.

Endelig bestemte hr. provsten, på ovennævnte ærkedegns indtrængende opfordring, at der skulle tages retslige skridt mod samme sogneboer, og pålagde lige så vel nævnte indbyggere i de ofte omtalte landsbyer, under trussel om bandlysningsstraf og interdiktsdom, at de inden et tidsrum af 14 dage, at regne fra nu af, skulle fyldestgøre de nævnte herrer, kapitlet i Slesvig angående de udestående bispetiender, og at de skulle fyldestgøre eller sørge for at fyldestgøre, som ovenfor er sagt, i hvert af de herefter følgende år, under trussel om de fornævnte straffe. Om og angående alt dette fornævnte udbad fornævnte hr. Johan, ærkedegn, sig, at ét eller flere dokumenter skulle udfærdiges af mig.

Dette er forhandlet i kirken i Slesvigs korsgang ovennævnte år, dag, måned, time og pontifikat i nærværelse af de gode mænd, herrerne Peder Valdemarsen, evig vikar, Markvard Fedder, Henrik Heest, midlertidige vikarer[E], i kirken i Slesvig, Johan Goos, præst ved Hellig Trefoldighedskirken, og Johan Berkow, skolemester i staden Slesvig, og adskillige andre trofaste vidner, som var særligt tilkaldt og opfordret til at bevidne ovenstående.

(Notarmærke) Og eftersom jeg, Johan Struts, gejstlig i Bremen stift, ved kejserlig myndighed offentlig notar, sammen med fornævnte vidner, har overværet denne afgørelse om stævning og .....[F] de indstævnedes fremmøde, søgsmål, gensvar, fremførelse og prøvelse af vidner, vidnesbyrd, offentliggørelse og afsigelse af dommen og alt det andet ovennævnte, mens det foregik og gik således til, og det som notar i sagen, og har set og påhørt, at det gik således til, har jeg af den grund derefter affattet dette nærværende instrument og opsat det i denne offentlige form og har ladet det nedskrive af en anden tro mand, da jeg var optaget af andre gøremål, og underskrevet det med min egen hånd og signeret det med mit sædvanlige mærke og navn, og efter opfordring og anmodning på den nævnte hr. provsts befaling beseglet det med hans segl til vished og til vidnesbyrd om alt det fornævnte.

A. Jf. Danmark Riges Breve 2. rk. VIII nr. 155. B. Gengiver originalens modius siliginis magne mensure, hvilket måske skal opfattes som byskæppen (104 el. 111 l), der var lig seks settingsskæpper. Der kan dog også være tale om Ribetønden (173,88 l), der kaldes magnus modius eller modius Ripensis, eller Rendsborgtønden (124 l). Se Nordisk Kultur XXX, Maal og Vægt, s. 213; og Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder s.vv. skäppe, tunna. C. Originalen er her vanskeligt forståelig pga. en lakune. D. I originalen findes her en lakune; måske skal der læses 'de ældste'. E. Gengiver ordet conducticii, som egl. betyder 'aftalelønnede personer'. De to her omtalte personer må være midlertidige vikarer af den type, som anvendtes og aflønnedes af de evige vikarer, når disse ikke residerede. Se Klaus Harms, Das Domkapitel zu Schleswig von seinen Anfängen bis zum Jahre 1542 (1914) s. 82. F. i originalen findes her en lille lakune.