1412. 20. marts.


Hertug Erik af Sachsen kvitterer Albrecht v. d. Lippe for 100 lødige mark, som denne har udredt på kong Eriks vegne som betaling for hertugens tjeneste.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik van godes gnaden hertigh to Sassen bekennen vnde betugen openbare an desseme breue vor allen den ghenen de en s{ee}n edder horen lesen dat vns Albrecht van der Lippen borgher to Lubeke nw betalet vnde vntrichtet hefft to danke vnde to nøghe. hwndert lødighe mark, rekenende vyff vnde vertigh schillinge lubesche vor ieslike lødighe mark de vns vnse leue oem vnde gnedighe here. her Erik van godes gnaden. koning to Denmarken. Sweden vnde Noruegen etcetera louede to Flensborgh/ iarling in deme herueste nw was vppe Schone. to betalende/ vor vnser denste\ in penningen vnde munte. alse vppe Schone genge vnde geue synd. alse vnse vorbenomede here koning Erik. vns och gesecht hadde. ♦

Dar vmme so late wi vnde vnse erfnamen. den vorbenomeden. vnsen gnedigen heren. koning Erik. vnde sinen erfnamen qwiit ledighe vnde loes. vor de vorscreuenen hundert lødige mark. vore alle vůrdere namaninge. vor dyt vorscreuene gelt. ♦

Vnde to merer bekantnisse. vnde sechericheit. so hebbe wy vorbenomede. hertigh Erik/ vnser ingeseghel. mit willen vnde witscopp gehenget laten vor dessen breff. vnde to tůghe Henrikes Skakken vnde Henrikes van der Gartowe ingesegele hir vore mede. ♦

Datum anno domini millesimo. quadringentesimo. duodecimo in dominica qua cantatur officium misse Iudica me etcetera.

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde hertug af Sachsen erkender og bevidner åbenbart ved dette brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, at Albrecht v. d. Lippe, borger i Lübeck, nu tilfredsstillende og fyldestgørende har betalt og udredet 100 lødige mark, der udgør 45 skilling lybsk for hver lødige mark, som vor kære slægtning og nådige herre hr. Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge etc. i år i Flensborg lovede skulle betales i Skåne i dette efterår for vor tjeneste i skillinger og mønt, som de er gangbare i Skåne, som den førnævnte herre kong Erik også havde sagt os.

Derfor så lader vi og vore arvinger den førnævnte vor nådige herre kong Erik og hans arvinger kvit, ledige og fri med hensyn til de førnævnte 100 lødige mark og for al yderligere rykning angående de føromtalte penge.

Og til yderligere vidnesbyrd og sikkerhed, så har vi, førnævnte hertug Erik med vilje og vidende ladet vort segl hænge på dette brev og til vidnesbyrd Henrik Skakkes og Henrik v. d. Gartows segl dertil.

Givet i det Herrens år 1412 på søndagen hvor man synger Officium misse iudica me osv.