1412. 20. marts.


Hertug Erik af Saksen og hertuginde Elisabeth kvitterer Albrecht von der Lippe, der på dronning Margretes vegne har betalt en restgæld på 800 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik van godes gnaden hertigh to Sassen vnde wi Elyzabet hertighinne der sulues bekennen vnde betugen openbare. an desseme breue vor allen den ghenen de en s{ee}n edder horen lesen. dat vns Albrecht van der Lyppen. borgher to Lubeke. to danke vnde to noghe. nw betalet vnde vntrichtet hefft. van vnser gnedigen vrowen. vrowen konyngynnen Margreten mit godes gnaden koning Waldemars dochters wegene. de achtehwndert lubesche mark. in sulker munte alse to Lubeke. genk vnde geff ys. de se vns secht hadde nu to paschen neghest tokomende. to betalende. van den drendusent mark lubesche. dar se vns toůoren oůer eyn i{ae}r. van. betalet hadde. twe důsent. vnde twehwndert lubesche mark na vnsem willen. ♦ Dar vmme so late wi de vorbenomede. koninginnen Marghreten vnser gnedigen vrowen. vnde ere erfnamen. qwiit. ledige vnde loes. vor de vorscreuenen dredusent lubesche mark. vor alle vürdere namaninge vor vns vnde vnsen erfnamen. vor dyt vorscreuene ghelt. ♦ Vnde to merer bekantnisse vnde sekericheyt. so hebbe wi vorbenomede. hertigh Erik vnde hertighinne Elyzabet/ vnse ingeseghele mit willen vnde witscopp. gehenget laten vor dessen breff. vnde to tughe. Henrikes Skakken. vnde Henrikes van der Gartowen vnser raden. ingesegele hir vore mede ♦ Datum anno domini millesimo. quadringentesimo. duodecimo. in dominica qua cantatur officium Iudica etcetera.

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde hertug af Sachsen og vi Elisabeth hertuginde sammesteds erkender og bevidner åbenbart ved dette brev for alle dem, som ser det eller hører det læse, at Albrecht v. d. Lippe, borger i Lübeck, på vor nådige frue fru dronning Margretes, af Guds nåde kong Valdemars datters vegne tilstrækkeligt og fyldestgørende har betalt og udredet til os de 800 lybske mark i sådan mønt, som er gangbar i Lübeck, som de havde sagt til os, at de ville betale nu næstkommende påske af de 3000 mark lybsk, hvoraf de tidligere over et år havde betalt os 2200 lybske mark efter vor vilje. Derfor så lader vi den førnævnte dronning Margrete, vor nådige frue, og hendes arvinger være kvit, ledige og fri med hensyn til de førnævnte 3000 lybske mark og med hensyn til al yderligere rykning fra os og vore arvinger angående disse føromtalte penge. Og til yderligere vidnesbyrd og sikkerhed så har vi førnævnte hertug Erik og hertuginde Elisabeth, med vilje og vidende ladet vort segl hænge på dette brev og til vidnesbyrd tilmed vore råders Henrik Skakke og Henrik v. d. Gartows segl. Givet i det Herrens år 1412 på søndagen hvor man synger Officium Iudica.