1412. 4. april.


Håkon Skytte i Ubbetorp, som har modtaget gården Attarp af Birger Andersson, fordi han på vegne af hr. Abraham har betalt bod til Niels Petersson, overfører panteretten på gården Attarp til Niels Petersson.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Svenskt Dipl. l.l.

Tekst

Alle the, som thetta breff se æller høra, helsar iac Haquon Skytta i Vbbathorpe kerlika meth Gudh.

Konger iac meth thesso mino nærwarande opno breffue, swa wel them som æpter kommande wartha som nw ærw, at iac lowathe fore Birgher Arwidson fæm mark oc xx, føre hans bruta skuld, som han wardh nitherfellogh fore meth rætta.

Oc thessa for:da peninga galt iac Nisse Pedherson pa her Abrams vegna til fulnadh oc for:de Birgher Arwidson pantsatte mic sit godz ligiande i Attathorpe fore mina peninga oc skathaløsa, ther iac mek fore han bant i hans nødh.

Item schal allom witerlikt wara at iac hawer vnt for:da Nisse Petherson thetta for:da mit pantagodz til løsn, fore mina for:da peninga meth allom rætoghet oc allom til laghom oc atalan, som iac ther til hawer, meth allo thy ther til ligger, æpter thy som thet war mek sakt oc antwardhat, tha antwardher iac honom oc hans arfingom fra mek oc minom arfuom fore for:da v mark oc xx, som iak mek kænnis hawa fullelika vpborit aff for:da Nisse Pedherson, swa thet iac hanom thakker.

Til mere visso oc vitnisbyrdh bidhes her Niclissa i Visto insigle oc Aruidh Ienissons i Mønene meth mino eghno.

Scriptum vt supra, anno Domini mcdxijº, ipso die beati Ambrosii episcopi.

Oversættelse

Alle, der ser eller hører dette brev, hilser jeg Håkan Skytte i Ubbetorp kærlig med Gud.

Med disse mine nærværende åbne breve bekendtgør jeg for nuværende og kommende, at jeg lovede Birger Arvidsson fem mark og 20 for den bøde, som han med rette var idømt.

Og disse førnævnte penge gav jeg Nils Petersson på hr. Abrahams vegne til fuld erstatning, og førnævnte Birger Arvidsson pantsatte mig sit gods beliggende i Attarp for mine penge og skadeløsbrev, som jeg i hans nød forpligtede ham til.

Fremdeles skal det være alle vitterligt, at jeg har indrømmet førnævnte Nils Petersson dette mit førnævnte pantegods til indløsning for mine førnævnte penge med alle rettigheder og alle tilliggender og krav, som jeg har dertil, med alt det, der ligger dertil, [og] således som det var tilsagt og overdraget mig, da overdrager jeg ham og hans arvinger fra mig og mine arvinger førnævnte fem mark og 20, som jeg vedkender mig at have oppebåret til fulde af førnævnte Nils Petersson; så det takker jeg ham for.

Til mere sikkerhed og bekræftelse vedhæftes hr. Nils i Vists segl og Arvid Jönssons i Mönene sammen med mit eget.

Skrevet som nævnt ovenfor i det Herrens år 1412 på Biskop Sankt Ambrosii dag.