1412. 10. april.


Anders Troelsen, væbner, sælger alt sit gods i Alslev by og på Alslev mark til abbed og konvent i Løgum kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Trugilli armiger de. uilla Diræborch parochiæ Brædewath in Løghærit salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me ex consilio amicorum meorum uiris religiosis. et honestis dominis abbati et conuentui Løgum closter omnia bona mea in uilla et campo Alsleff parochiæ Høghstæthe sita uidelicet unum fundum cum omni iure suo et pertinentiis eiusdem uniuersis realiter uendidisse et. ad manus assignasse ea conditione quod ipsi domini abbas et conuentus quibus exnunc plenam concedo meam potestatem ad hunc ipsum fundum cum attinentiis suis ab heredibus domini Esberni Tagheson militis felicis memorie cui dudum predictum fundum pro decem et octo marchis Lubecensibus impignoraui prefatam pecuniam soluturi ♦ Et insuper omne quod iuris mei uel parentum meorum in ipso fundo et ipsius possessione[1] fuerat ab antiquo ipsi monasterio et fratribus ibidem deo seruientibus do libere et assigno ut ipsi pro anima mea et omnium animabus qui sunt de mea parentela iugiter deum intercedant. ♦ Datum meo sub sigillo una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet. domini Andree Falster sacerdotis in Wiisby officialis domini episcopi Ripensis Esgeri Nicolai aduocati in Trøyborch et Iacobi Nicholai armigeri de Gierdrup presentibus appensis anno domini mcdxii dominica qua cantatur Quasi modo geniti.

1. possessione] posessione Aa.

Oversættelse

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg med mine venners råd til de fromme mænd og ærlige herrer abbeden og konventet i Løgum kloster virkeligt har solgt og overdraget til deres hånd alt mit gods i Alslev landsby og mark i Højst sogn, nemlig en toft med alle dens tilliggender, på den betingelse at de samme herrer abbed og konvent, til hvem jeg fra nu af indrømmer hele min myndighed til denne samme toft med dens tilliggender, skal betale arvingerne efter hr. Esbern Tagesen, ridder, - i lykkelig erindring - til hvem jeg fordum har pantsat fornævnte toft for 18 mark lybsk, de foromtalte penge. Og ydermere skænker jeg frit og overdrager samme kloster og de brødre, der tjener Gud sammesteds, al ret, som jeg eller mine slægtninge fra gammel tid har haft til samme toft og dens besiddelse, for at de stedse for min sjæl og alle mine slægtninges sjæle kan optræde mæglende over for Gud. Givet under mit segl, idet segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Anders Falster, præst i Visby, hr. bisp Esger af Ribes official, Niels, foged på Trøjborg, og Jakob Nielsen af Gærup, væbner, sammen med mit er hængt under dette brev. I det Herrens år 1412 på første søndag efter påske.