1412. 16. april. Rom


Paven bekræfter Gavnø kloster i besiddelsen af øen Svinø, som biskop Peder af Roskilde havde skænket klostret.

Tekst efter Acta Pont. l.l.

Tekst

Ad futuram rei memoriam ♦

Ad ea per que ecclesiarum etcetera ♦

Exhibita siquidem nobis nuper pro parte Petri episcopi Roskildensis petitio continebat quod olim ipse prouide attendens ad hoc quod abbatissa et conuentus monasterii sancte Agnetis in insula maris Gabene nuncupata ordinis sancti Augustini Roskildensis diocesis consistentes de nouo canonice fundati eo possent quietius domino famulari quo bonis temporalibus forent uberius communite ob salutem anime sue insulam maris Swyne predicte diocesis que quasi contigua est eidem insule Gabene et que tunc ad mensem episcopalem Roskildensem pleno iure pertinebat necnon eidem mense pro tempore parum utilis erat cum dicte insule Swyne fructus et emolumenta ultra xx marcas annuatim ut dictus episcopus asserit non ascendant eidem monasterio imperpetuum capituli Roskildensis accedente consensu auctoritate ordinaria pia largitione donavit et pro indempnitate mense predicte in hac parte quedam bona immobilia etiam in eadem diocesi consistentia longe utiliora mense predicte tunc expressa per ipsius episcopi industriam postquam ecclesie Roskildensi prefuit licite acquisita dicte mense irreuocabiliter concessit prout in autenticis litteris inde confectis eorundem episcopi et capituli sigillis munitis dicitur plenius contineri ♦

Quare prefatus episcopus nobis supplicauit ut donationi et concessioni predictis pro earum subsistentia firmiori robur apostolice confirmacionis adicere dignaremur ♦

Nos igitur donationem et concessionem predictas et omnia inde secuta confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus ♦

Datum Rome xvi kalendas maii anno secundo.

Oversættelse

Til sagens fremtidige minde.

Med hensyn til det, som forøger kirkernes og så videre.

Da jo for nylig en ansøgning på vegne af biskop Peder af Roskilde blev fremvist os, en ansøgning som indeholdt, at han selv - idet han omsorgsfuldt var opmærksom på det forhold, at abbedissen og konventet i Sankt Agnete kloster befindende sig i Roskilde stift på en ø i havet (kaldet Gavnø) af Sankt Augustins orden for nylig grundlagt på kanonisk vis, kunne dyrke herren des roligere, for så vidt som de var rigeligere udstyret med dennesidigt gods - på grund af sin sjæls frelse ved et fromt gavebrev skænkede øen Svinø i førnævnte stift, som grænser næsten op til samme ø Gavnø, og som da hørte til det biskoppelige bord med fuld ret, og som for det samme bord var lidet nyttig på den tid, da nævnte ø Svinøs indtægter og nytte ikke overgik 20 mark årligt efter nævnte biskops skøn, til nævnte kloster til evigt eje, med det roskildensiske kapitels tilhørende accept og normale myndighed; og til skadesløshed for førnævnte bord i denne sag tilstod han uigenkaldeligt visse lovligt erhvervede jordejendomme - også befindende sig i det samme stift og da udtrykkeligt langt nyttigere ved den samme biskops flid, efter han var sat i spidsen for Roskildekirken - til førnævnte bord, således som det siges at indeholdes i ægte breve udfærdiget herom fæstnet med samme biskops og kapitels segl.

Af den grund har førnævnte biskop bedt os at værdige tilføjelse af den apostoliske bekræftelses kraft til førnævnte gave og tilståelse for deres stærkere eksistens.

Således bekræfter vi førnævnte gave og tilståelse og alt følgende heraf og bestyrker dem med nærværende skrifts beskyttelse.

Givet i Rom den 16. dag før kalendas i maj i det andet år.