1412. 26. april. Gärdslöf


Ærkebiskop Peder af Lund udsteder frelsebrev for Peder Bosen.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus salutem in domino sempiternam ♦

Nouerint uniuersi presentes et futuri quod nos ostensorem presencium Petrum Boecii familiarem nostrum dilectum intuitu fidelis seruicii sui nobis hucusque facti nobisque et successoribus nostris in posterum fideliter faciendi legitimosque suos ab ipso in recta linea descendentes ex uoluntate et consensu dilecti capituli nostri Lundensis creamus liberos per presentes annuentes et ad hoc idem successores nostros tenore presencium obligantes ut prefatus Petrus legitimique sui ut premittitur quemadmodum alii liberi in terra nostra Borndaholm in se et bonis suis perpetua gaudeatur libertate unde districtius inhibemus ne quis aduocatorum nostrorum aut eorundem officialium seu alius quisquam cuiuscumque condicionis aut status existat contra hanc graciam nostram predictum Petrum audeat aliquatenus molestare ♦

In cuius rei euidenciam secretum nostrum una cum sigillo dilecti capituli nostri predicti presentibus est appensum ♦

Datum Gersløff anno domini mcd duodecimo in crastino beati Marci ewangeliste etcetera.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud.

Alle nuværende og fremtidige skal vide, at vi med vort kære Lundekapitels billigelse og samtykke med dette brev erklærer nærværende brevviser Peder Bosen, vor kære undergivne, af hensyn til den tro tjeneste, han hidtil har vist os og i fremtiden tro vil vise os og vore efterfølgere, og fra ham i lige linie nedstammende lovlige efterkommere for frie, idet vi gør ham den indrømmelse og med dette brev forpligter vore efterfølgere til det samme, at førnævnte Peder og hans lovlige (efterkommere) som nævnt ovenfor ligesom andre frie i vort land Bornholm skal nyde evig frihed for deres personers og deres gods' vedkommende. Derfor forbyder vi strengt, at nogen af vore fogeder eller sammes stedfortrædere eller nogen som helst anden, af hvad stand eller stilling han end er, vover på nogen måde at fortrædige førnævnte Peder mod vor nåde.

Til sikkerhed herfor er vort sekret tillige med vort førnævnte kære kapitels segl hængt under dette brev.

Givet i Gärdslöv i det Herrens år 1412 dagen efter evangelisten Sankt Markus' dag.