1412. 2. maj. Elbing


Højmesteren for den tyske orden, Konrad v. Jungingen meddeler dronning Margrete, at han grundet sine tab i den sidste krig og den ustabile fred ikke kan efterkomme hendes ønske om at sende en kanon og noget krudt.

Tekst efter Voigt l.l.

Tekst

Ewer gnade ist wol wissentlich wy das wir in dessen vorgangen kryge leyder verloren hatten das meyste teil unser hu{e}sser und stete ouch von bochsen und pulver und semelicher hu{e}ser andere notdorfft alzo gantcz seyn beroubt das wir sie gleicherweis als von nu{e}wes mit grosser mu{e}he und koste wider mu{e}ssen anrichten ♦

So synt wir ouch keyns fredis sicher dorumb wir unser hu{e}ser und stete bewaren und bevesten mu{e}ssen so wir beste mogen ♦

Montag nach Philippi und Iacobi.

Oversættelse

Det er Eders nåde visselig bekendt, hvorledes vi i den forgangne krig desværre har mistet størstedelen af vore slotte og stæder. Desuden har vi mistet så mange kanoner og krudt og andre lignende fornødenheder ved vore slotte, at vi med store vanskeligheder og udgifter må genoprette det hele på ny.

Og vi er heller ikke sikre på freden, hvorfor vi må vogte og befæste vore slotte og stæder så godt vi formår.

Mandagen efter Filip og Jakob.