1412. 8. maj.


Reg. Dan. nr 3263, 1412. 8. maj, kong Erik udsteder frelsebrev til Oluf Nilsson af Germundaby, udelades af Dipl. Dan. som vedrørende interne finske forhold.