1412. 11. maj.


Oldermændene for det tyske gilde i Åhus får en ottendedel af Johan Sternbergs arv i Fährstrasse i Stralsund i pant for de 8 mark afgift, han skal yde for 100 mark, som gildet har sammen med ham.

Tekst efter A

Tekst

Oldermanni Teutonice societatis in Aa Schanie habent cum Iohanne Sternebergh c marcas Sundenses pro quibus dabit annuatim viii marcarum redditus pro quo statuit eisdem oldermannis octauam partem hereditatis sue site in Verstrate ♦

Quando una pars ab altera wlt separari hoc debet alteri preaddicere quartale anni ♦

Scriptum uigilia ascensionis domini mandante domino Hinrico Blome ♦

Isti redditus habebunt inicium festo natiuitatis beati Iohannis sic quod in festo beat<i> Iohannis proxime futuro ultra ad annum debet primum exsolui.

Oversættelse

Oldermændene for det tyske gilde i Åhus i Skåne har 100 mark sammen med Johan Sternberg, for hvilke han årligt skal give 8 mark afgift, for hvilken han pantsatte samme oldermænd ottendedelen af sin arv i Fährstrasse.

Når den ene part vil skilles fra den anden, skal han sige dette til den anden et kvart år i forvejen.

Skrevet dagen før Kristi himmelfartsdag på befaling af hr. Henrik Blome.

Disse afgifter skal tage deres begyndelse på sankt Hans dag, således at der første gang skal betales førstkommende Sankt Hans dag om et år.