1412. 31. maj.


Biskop Peder af Roskilde giver Gavnø kloster en række gaver med kapitlets samtykke.

Tekst efter Hamsfort

Tekst

Anno domini mccccxii ..... Petrus episcopus Roschildensis multa donaria et bona dat Gabnoensibus uirginibus pridie calendas iunii. ♦

Subscribunt canonici Roschildenses Laurentius Iohannis, decanus, Christianus Henningi, præpositus, Nicolaus Bille, archidiaconus, Gerardus Henrici, Nicolaus Boetii, Andreas Gerechini, Nicolaus Lagonis, Magnus, Petrus Clementis, Laurentius Nicolai, Iohannes Gerechini, Gerardus Petri, Iohannes Petri de Laxman.

Oversættelse

I det Herrens år 1412..... Biskop Peder af Roskilde giver 31. maj jomfruerne i Gavnø mange gaver og meget gods.

Kannikerne i Roskilde skriver under: Lars Jensen, dekan, Kristian Hemmingsen, provst, Niels Bille, ærkedegn, Gert Henriksen, Niels Bosen, Anders Gerikesen, Niels Lavesen, Mogens, Peder Klementsen, Lars Nielsen, Jens Gerekesen, Gert Pedersen, Jens Pedersen Laxmand.