1412. 4. juni.


Åge Bodelsens skødebrev på gods i Vemmerlöv.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Acho Bothilsson armiger. salutem in domino sempiternam. ♦

Constare uolo uniuersis. me. ex uoluntate et consensu dilecti patris mei Botulphi Achonis armigeri\ quandam dimidiam curiam meam in Wimmerløff sitam. cum pertinenciis et adiacenciis suis uniuersis. una cum litteris et omni iure meis que habeo super alia medietate eiusdem curie in Wimmerløff. dilecto patri meo per nobilem uirum dominum Achonem Nielsson militem pro quinque marchis argenti impignorata. uenerabili. capitulo Lundensi scotasse. alienasse et ad manus assignasse. iure. perpetuo possidenda. obligans me et heredes meos ad apropriandum. disbrigandum et liberandum dimidietatem dicte curie. dicto capitulo Lundensi. ab impeticione et alloqucione quorumcumque. ♦

In cuius rei testimonium et euidenciam firmiorem. sigillum meum. una cum sigillis prouidorum uirorum uidelicet Botulphi Achonis patris mei predicti. et Andree Martini proconsulis in Malmøie. presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini mcd duodecimo. sabbato infra octauas corporis Christi.

Oversættelse

Åge Bodelsen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Jeg vil, at det skal være klart for alle, at jeg med min kære fader Bodulf Ågesens, væbners, gode vilje og samtykke har skødet, afhændet og overdraget det ærværdige Lunde kapitel i hænde en vis halv gård i Vemmerlöv at besidde med evig ret med alle tilliggender og alt, hvad der hører dertil, og med breve og al den ret, som jeg har til den anden halvdel af samme gård i Vemmerlöv, hvilket er pantsat til min kære fader af den velbyrdige mand, hr. Åge Nielsen, ridder, for fem mark sølv, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle, frigøre og fri nævnte kapitel i Lund den nævnte halve gård for hindring og tiltale fra hvem som helst.

Til vidnesbyrd herom og sikrere bekræftelse herpå er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de forstandige mænd, Bodulf Ågesen, min fornævnte fader, og Anders Mortensen, borgmester i Malmø.

Givet i det Herrens år 1412 lørdagen efter Kristi legemsfest.