1412. 12. juni. Stralsund


Ridderne Predbjørn Podebusk, Wedeke Buggenhagen og Fikke v. Vitzen kundgør en med 10 navngivne skippere indgået overenskomst angående chartringen af deres skibe til kong Erik og dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Wy Pridbor van Pudbuske Wedighe Buggenhaghen riddere vnde Vicke van Vitzen knape bekennen an desseme breue dat de ersamen manne borghermeystere vnde radmanne der stat Stralessund hebben vor vns van vnser weghen vnde vmme vnser bede willen ghelouet den nascreuen bedderuen luden schypheren vnde eren rederen vor ere schepe de wy van en ghehuret vnde wunnen hebben to behuf vnses gnedigen heren konyngh Erikes to Denemarken to Sweden vnde to Norwegen vnde vnser gnedighen vrowen vrowen Margareten konynggynne der zuluen rike alse dat de borghermestere vnde rad vorscreuen hebben aldus ghelouet weret dat de schepe nomen wurden an vigentliker wyse so schal me en de schepe betalen islik vor also uele alse nascreuen steit anders scholen de schipheren darvan ere euenture stan ♦ Vortmer bekenne wy vorbenomed Pritbor Wedighe vnde Vicke. dat wy den zuluen schipheren vnde eren rederen scholen gheuen vor ere vracht erer schepe to yslike mante alse nascreuen steit de wyle dat ere schepe vnseme heren vnde vnser vrowen vorscreuen denen vnde de vracht wylle wy en gheuen na partalen isliker begunden weken des mantes. ♦ Der vracht hebben de schipheren vs zuluen belouet doch to erer truwer hant hebbe wy dat ghelouet den borghermesteren vnde dem rade vorscreuen dat ze vs vnde vse eruen darvmme manen scholen alse oft id ere eghene witlike schult were ofte wy de vracht nicht en gheuen also alse wy se gheuen scholen ♦

De settinghe der schepe vnde de vracht is aldus mit Hinrik Runghen. sine redere sint Tideke Bagge. dat schip. l marc. de vracht. xiiii marc mit Hinrik Bandelnissen des reder Vicke Gyskow. Hinrik Wernere. Iohan Philippesson dat schip. cl. marc. de vracht xix marc mit Hinrik Goweken. syn reder Michel Grote vnde Bokeman dat schip. cl. marc de vracht. xvii. marc mit Peter Swedere des reder is Merten van Waren to Stetin dat schip c. marc de vracht. xx marc mit Henningh Trechow des reder is Claus Rode dat schip. lxxx. marc de vracht xiiii mark Curd Punt redere Curd Bolte Hans Guddemer dat schip. cl. marc de vracht xx marc. Clawes Vunke. de redere Iacob van Wedele vnde schippher Lowe to Stetin dat schip c marc de vracht xx marc Clawes Base redere Ludeke van dem Haghen. Claus Bere to Stetin dat schip. cxx marc de vracht xxii marc Hans Poppendorp. redere Hinrik vnde Hermen van Affen to Stetin dat schip lxxx. mark. Vynke dat schip cc marc de vracht xxx marc ♦

Weret dat de rad vorscreuen ofte de vorbenomden schipheren vnde ere redere ofte ere eruen yenigherleye schaden nemen darvan ofte wy dat also nicht en helden alse vorscreuen is den schaden loue wy mit vnsen eruen by truwen vnde by eren en vptorichtende ghelike den vorscreuen summen van schepen vnde van vrachte weghen de vorscreuen stan ♦ Ok sint wy dar gud vore dat van den schepen vorscreuen deme kopmanne van der dudeschen hanse nynerleye schade schen schal ♦

Alle desse vorscreuen stucke loue wy Pritbor van Pudbuske Wedighe Buggenhaghen vnde Vicke van Vitzen vorbenomed vor vns vnde vnsen eruen mit sameder hant alse like hovetlude eyn vor alle by louen by eren by truwen den vorbenomden borghermestern vnde rad to dem Stralessunde vnde den vorbenomden schipheren vnde eren rederen vnde ern rechten eruen stede vnde vast to holdende zunder alle weddersprake vnde allerleye hulperede ♦

To guder bewaringhe alle desser vorscreuen dinghe hebbe wy vorbenomed Pritbor Wedighe vnde Vicke vor vns vnde vnse eruen vnse ingheseghele ghehenghet vor dessen bref ♦

Ghegheuen to dem Stralessunde na godes bord verteynhundert iar dar na in dem tvelften yare des sondages vor sunte Vitus daghe.

Oversættelse

Vi, Predbjørn Podebusk, Wedeke Buggenhagen, riddere, og Fikke v. Vitzen, væbner, erkender i dette brev, at de hæderlige mænd borgmestre og rådmænd i staden Stralsund for os på vore vegne og på vores bøn har lovet de nedenfor nævnte brave folk, skippere og deres redere for deres skibe, som vi har hyret og erhvervet fra dem til gavn for vor nådige herre, kong Erik til Danmark, til Sverige og til Norge og vor nådige frue, fru Margrete, dronning af de samme riger, således at de førnævnte borgmestre og råd har lovet, at hvis det skulle ske, at skibene blev taget på fjendtlig vis, så skal man betale dem for hvert af skibene så meget, som står skrevet nedenfor, ellers skal skipperne tage risikoen derfor.

Fremdeles erkender vi førnævnte Predbjørn, Wedeke og Fikke, at vi hver måned skal give de samme skippere og deres redere det for deres fragt af deres skibe, som står skrevet nedenfor, mens deres skibe tjener vores førnævnte herre og frue, og fragten vil vi give dem pro rata parte hver påbegyndt uge af måneden. Fragten har skipperne selv betroet os, men til deres tro hånd har vi lovet førnævnte borgmestre og råd, at de skal rykke os og vore arvinger derfor, så ofte det måtte være deres egen vitterlige skyld, hvis vi ikke giver dem fragten, således som vi skal give den. Prisansættelsen på skibene og fragten er således hos Henrik Runge hans redere er Tideke Bagge, skibet 1 mark, fragten 14 mark, med Henrik Bandelnissen, hvis redere er Fikke Gyskow, Henrik Werner, Johan Philippesson, skibet 150 mark, fragten 19 mark, med Henrik Goweke, hans reder Michael Grote og Bokeman, skibet 150 mark, fragten 17 mark, med Peter Sweder, hvis reder er Martin v. Waren i Stettin, skibet 100 mark, fragten 20 mark, med Henning Trechow, hvis reder er Klaus Rode, skibet 80 mark, fragten 14 mark, Konrad Punt, reder Konrad Bolte, Hans Guddemer, skibet 150 mark, fragten 20 mark, Klaus Funke, rederen Jakob v. Wedele og skipper Lowe i Stettin, skibet 100 mark, fragten 20 mark, Klaus Base, reder Lydeke v. d. Hagen, Klaus Bere i Stettin, skibet 120 mark, fragten 22 mark, Hans Poppendorp, reder Henrik og Herman v. Affen i Stettin, skibet 80 mark, Vynke, skibet 200 mark, fragten 30 mark.

Skulle det ske, at det førnævnte råd eller de førnævnte skippere og deres redere eller deres arvinger led nogensomhelst skade derved, eller vi ikke overholdt det, som står skrevet ovenfor, så lover vi med vore arvinger i troskab og ære at godtgøre skaden i overensstemmelse med de førnævnte pengebeløb på vegne af skibe og fragt, som står skrevet ovenfor.

Vi står også inde for, at der ikke skal ske den tyske hansekøbmand nogen skade på grund af de skibe.

Alle disse førnævnte punkter lover vi førnævnte Predbjørn Podebusk, Wedeke Buggenhagen og Fikke v. Vitzen for os og vore arvinger med samlet hånd som høvedsmænd alle for en lover i ære og troskab over for de førnævnte borgmestre og rådet i Stralsund og de førnævnte skippere og deres redere og deres retmæssige arvinger at holde stadigt og fast, uden nogen modsigelse eller nogen slags udflugter.

Til god sikkerhed for alle disse førnævnte ting har vi, førnævnte Predbjørn, Wedeke og Fikke for os og vore arvinger hængt vort segl på dette brev. Givet i Stralsund efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 12 år søndag før sankt Vitus' dag.