1412. 24. juni.


Cecilie Jensdatter i Gunderslev, enke efter Henneke Grubendal, kvitterer hr. Ove Hase for 20 lødige mark, for hvilke Henneke Grubendal havde haft gods i Holbo herred i pant.

Tekst efter A

Tekst

Vor alle men thettæ breeff se eller høræ læsæ quædyæ meth wor herræ. ♦

Bekennes iech Ceciliæ Iens[dot]er aff Gunnersleff Hennekæ Gruuendales efter leue myt mynæ ræthæ arwingæ i th[ettæ] myt opnæ breff ath hauæ vppæ boret aff een welboren man her Awæ Hasæ [rid]der i Gosætoftæ xx lodich march foræ thet gooz hwikket Hennekæ Gruuendale hafdæ i pant i Holboheret. ♦

Item tha mæler iech Ceciliæ Iensdoter forescreuen myt mynæ ræthæ arwingæ howet breuet døt vppæ thet gooz i ho som thet hauer. mest forthy ath iech hauer thet breff forelawt och kan thet ey hyttæ ♦

Item tha lather iech Cecilia Iensdoter forescreuen myt mynæ ræthæ arwingæ then samæ her Awæ Hasæ myt synæ ræthæ arwingæ quit och orsaghæ fore the samæ xx lodych march. ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum uidelicet domini Hennyngi Kabel domini Petri rectoris ecclesie Wapnestethe necnon Hartwici Poysækæ presentibus est inpensum. ♦

Datum anno domini m° cd° xii° ipso die natiuitatis sancti Iohannis baptiste.

Oversættelse

Til alle, der ser dette brev eller hører det læse, hilsen med vor Herre.

Jeg Cecilie Jensdatter i Gunderslev, Henneke Grubendals enke, bekender sammen med mine rette arvinger med dette mit åbne brev at have opppebåret 20 lødige mark af den velbyrdige mand, hr. Ove Hase, ridder i Gåsetofte for det gods i Holbo herred, som Henneke Grubendal havde i pant.

Fremdeles mæler jeg fornævnte Cecilie Jensdatter sammen med mine rette arvinger hovedbrevet på dette gods dødt, hvem der end har det, først og fremmest fordi jeg har forelagt dette brev og ikke kan finde det. Videre lader jeg fornævnte Cecilie Jensdatter og mine rette arvinger samme hr. Ove Hase og hans rette arvinger være kvit og fri for disse 20 lødige mark.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende (de gode) mænd hr. Henning Kabel, hr. Peder, sognepræst i Våbensted, samt Hartvig Pøiske.

Givet i det Herrens år 1412 på Sankt Johannes døbers fødselsdag.