1412. 29. juli.


Henneke, prior i Sebber kloster, gør mageskifte med biskop Lave i Viborg om en gård i Skørbæk.

Tekst efter Aa

Tekst

Item Heennekinus prior y Sebercloster met menig conuent haffuer giord mageskyfft met biscop Laue ludindis paa en gard y Skiørbeck. ♦

Millesimoquadringentesimoduodecimo die beati Olaui.

Oversættelse

Henneke, prior i Sebber kloster, sammen med hele konventet har gjort mageskifte med biskop Lave om en gård i Skørbæk.

Givet 1412 på sankt Olai dag.