1412. 12. september.


Vidne, at Klaus Selins enke Agnete sælger en stenbod i Malmø til præsten Vinold Brokman.

Tekst efter B 29 (Skånebrevsfortegnelsen)Tekst efter E 102a (Udkast til B 29)

Tekst

Fastebreef på een steenboth uti Malmöe som Niclas Selini enkia hustru Agneta sålt åth prästen Winichino Brokman. ♦ Datum feria secunda infra octauam natiuitatis beatæ uirginis 1412. Hustru Agnetæ Claus Selyns effterlefwerskas skiötebreef gifwet åth hederlig prästman Wineke Brockman på een stenboodh liggiandes i Malmöe kallad gambla klædebood. ♦ Datum 1412.

Hustru Agnetæ Claus Selyns effterlefwerskas skiötebreef gifwet åth hederlig prästman Wineke Brockman på een stenboodh liggiandes i Malmöe kallad gambla klædebood. ♦ Datum 1412.

Oversættelse

Vidnebrev om en stenbod i Malmø, som hustru Agnete, enke efter Klaus Selin, solgte til præsten Vinold Brokman. Givet mandagen inden ottendagen efter den hellige jomfrus fødsel 1412. Hustru Agnete, Klaus Selins enkes skødebrev givet hæderlig præst Vinold Brokman på en stenbod i Malmø, som kaldes gammel klædebod. Givet 1412.

Hustru Agnete, Klaus Selins enkes skødebrev givet hæderlig præst Vinold Brokman på en stenbod i Malmø, som kaldes gammel klædebod. Givet 1412.