1412. 7. oktober. Flensborg


Hertug Ulrich af Mecklenburg erklærer, at dronning Margrete på sin søns vegne mødte og bød sig til rette, da han mæglede ved Flensborg, men ikke hertug Henrik af Braunschweig eller dennes onkel.

Tekst efter A

Tekst

Wy Ulrich van godes gnaden hertoge to Mekelenborgh to Stargarde vnde to Rozstock here bekennen vnde betugen openbare in desseme vnsen openen breue/ dat do wi der dorluchtigsten vurstinnen Margareten koning Waldemars dochtere van Denmarken dat recht beschreuen antwerden. dat wi vppe den bergh de by Flensborgh gebuwet ys. na tosprake. des hochgebornen vursten. hertogen. Hinrikes to Brunswik vnde to Lunenborgh hertogen. van syner oeme weghene/ vnde na antwerde der ergenomeden koninginnen Margareten. van eres sones. vnses gnedigen heren koning Erikes vnde erer eghenen weghene\ gesecht hadden/ do stoet de ergenomede koninginne Margarete van des ergenomeden koning Erikes. vnde erer eghenen wegene. vnde vorboet sik dat vor vns to rechte als yd eer gevunden was/ als id sik in deme rechte boert/ vnde dar to nemand was van des ergenomeden hertogen Hinrikes vnde syner oeme weghene de dar vmme sprak edder dat annamen wolde/ ♦ Desses to merer witlicheit vnde bekantnisse. dat dyt aldus vor vns gescheen is. so hebbe wy vnse ingesegel gehengen laten mit willen vnde myt witscop vor dessen breff ♦ Datum prope Flensborgis anno domini mcdxii°. feria sexta post festum beati Francisci confessoris.

Oversættelse

Vi Ulrich af Guds nåde hertug af Mecklenburg herre til Stargard og til Rostock erkender og bevidner åbenbart i dette vort åbne brev, at da vi til den højeste fyrstinde Margrete, kong Valdemar af Danmarks datter overdrog den ret i skriftlig form, som vi havde forkyndt på fæstningen, som er bygget ved Flensborg, efter klage fra den højbårne fyrste hertug Henrik af Braunschweig og hertug af Lüneburg på hans slægtninges vegne og efter opdrag fra den førnævnte dronning Margrete på hendes søns, vor nådige herre kong Eriks og hendes egne vegne, da stod den førnævnte dronning Margrete på den førnævnte kong Eriks og sine egne vegne og erklærede sig rede at ordne det i vores nærvær, som det tidligere var bestemt, som det sømmer sig i retten, og at der ikke var nogen til stede på den førnævnte hertug Henrik og hans slægtninges vegne, som talte derom eller ville påtage sig det.

Til yderligere vitterlighed og bevis, at det er sket således i vores nærvær, så har vi ladet vort segl hænge med vilje og med vidende på dette brev.

Givet nær Flensborg i det Herrens år 1412 fredag efter sankt Frans bekenderens dag.