1412. 11. oktober. Rønne


Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster og udvider de af hans forgængere til greifswaldske købmænd givne privilegier, jf. Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 442; ibid. II nr. 35.

Udtog efter Hans. UB. l.l.

Tekst

In nomine domini amen. ♦

Nos Petrus dei gratia archiepiscopus Lundensis Sueciæ primas et apostolice sedis legatus constare uolumus uniuersis quod anno natiuitatis domini mcd duodecimo die undecima mensis Octobris in uilla nostra Rotna in præsentia nostra constituti discreti et circumspecti uiri mercatores de Grypsuald qui in eadem uilla nostra Rotna tempore capturæ alecum cum mercimoniis morari solent quasdam literas uenerabilium in Christo patrum uidelicet dominorum Nicolai et Magni felicis recordationis quondam archiepiscoporum Lundensium prædecessorum nostrorum produxerunt et præsentauerunt formam et tenorem sicut sequitur continentes etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 442 og II nr. 35

Post quarum literarum productionem præsentationem et receptionem mercatores de Grypesuald antedicti nobis humiliter supplicarunt huiusmodi literas seu priuilegia ratificare et confirmare dignaremur ♦

Nos igitur Petrus dei gratia archiepiscopus Lundensis supradictus prædictorum mercatorum in hac parte iustis petitionibus inclinati prædecessorum nostrorum uestigiis inhærentes propter utilitatem et profectum quæ nobis et antedictæ uillæ nostræ necnon totæ terræ nostræ Borndeholm ex hoc prouenire poterunt prædictas libertates seu priuilegia eisdem mercatoribus per prænominatos prædecessores nostros ut præmittitur indulta et concessa cum articulis prænotatis ratificamus admittimus et tenore præsentium confirmamus hanc superaddens gratiam specialem quod si quando supradictos mercatores cum bonis et mercimoniis oportunis in portu uel extra portum iuxta terram nostram Borndaholm naufragium pati contigerit si tamen huiusmodi bona et mercimonia ad eandem Borndaholm uendenda ferre proposuerint ipsi mercatores assumptis secum coadiutoribus quos prece uel precio ad hoc habere poterunt huiusmodi mercimonia et bona sine quorumcunque impeditione saluare ualeant et libere habere ♦

Unde districtius inhibemus ne quis aduocatorum nostrorum seu quisquam alius cuiuscunque conditionis aut status existat sæpedictos mercatores contra hanc gratiam nostram audeat quomodolibet impedire ♦

In quorum omnium testimonium et cautelam secretum nostrum præsentibus duximus appendendum ♦

Datum et actum anno mcd duodecimo die et loco quibus supra.

Oversættelse

I Herrens navn amen!

Vi Peder af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostolske sædes udsending ønsker, at det skal være kendt for alle, at i det 1412. år efter Herrens fødsel på den 11. dag i oktober måned i vor landsby Rønne og i vort nærvær, var gode og forstandige mænd, købmændene fra Greifswald, som i sildefangstperioden plejer at befinde sig i vor landsby Rønne med deres varer, forsamlede og fremviste fremsatte et brev fra vore forgængere, de i Kristus ærværdige fædre, Niels og Mogens - salig ihukommelse - ærkebiskopper i Lund af følgende form og indhold: osv. = DRB. IV 1 nr. 442; ibid. 2 nr. 35.

Efter fremvisning, oplæsning og godkendelse af dette brev bønfaldt de fornævnte købmænd fra Greifswald os fromt: og vi værdiger os til at ratificere og stadfæste dette brev eller disse privilegier. Altså, idet vi i dette anliggende har bøjet os for de fornævnte købmænds retmæssige bønner og, grundet den nytte og fordel, som vil kunne komme os og vor førnævnte landsby samt hele vort land Bornholm til fordel, træder i vore forgængeres fodspor, ratificerer, godkender og bekræfter vi Peder, ovennævnte af Guds nåde ærkebiskop i Lund, med nærværende brevs ordlyd de førnævnte friheder eller privilegier, bevilget og tilstået disse købmænd med de fornævnte artikler gennem vore tidligere nævnte forgængere, sådan som det forudskikkes, idet vi i øvrigt tilføjer denne særlige nåde, at hvis det sker, at de ovennævnte købmænd med deres gods og varer lider skibbrud i eller uden for havnen ved vort land Bornholm, da skal disse, såfremt dog samme købmænd agter godset og varerne bragt til salg på Bornholm, efter med bøn eller betaling at have taget de hjælpere, som de vil kunne have med sig til dette, kunne bjerge og frit besidde godset og varerne uden hindring fra nogensomhelst.

Derfor forbyder vi strengt, at nogen af vore fogeder eller en hvilkensomhelst anden, hvilken stilling eller rang han end måtte indtage, mod denne vor nåde på nogen måde vover at lægge de oftnævnte købmænd hindringer i vejen.

Til vidnesbyrd og beskyttelse af alt dette har vi ladet vort sekret hænge ved nærværende brev.

Givet og forhandlet i året 1412 dag og sted som ovenfor.