1412. 25. oktober. Vordingborg


Henrik Vos, ridder, kvitterer for den betaling, han har modtaget for sin tjeneste for kong Erik og Dronning Margrete af Danmark, og tilsiger yderligere tjeneste.

Tekst efter A

Tekst

Ik. Hinrik Vos ridder/ bekenne vnde betughe openbare in desseme mynem openen breue vmme den denst den ik vnde myne vrunde denere vnde volghere deme hochgeborenen vursten vnde der hochgeborenen vurstinnen koning Erike vnde koninginnen Margareten to Denmarken iarling gedaen hebben dat se my vnde mynen vrunden volgheren vnde deneren ere tzolt to danke dar vor ghegheuen vnde betalet hefft. vnde dar enbouen also vele my suluen vor mynen denst gegheuen hefft dat ik er nu vnde alle weghe danke vnde wil den vorbenomeden koninge vnde koninginnen gherne destevurder to willen vnde to denste wesen wan en des behoeff is ♦

Ock hefft de vorbenomede koninginne mynen schipheren vnde synen kinderen ere loen vnde schiplaghe to danke wol betalet ♦

Dar vmme late ik vnde myne eruen de vorbenomede koninge Erike vnde koninginnen Margareten vnde ere eruen vnde nakomelinge qwiit [leddi]gh vnde loes vor dessen vorscreuen tzolt vnde denst vnde hebbe to merer sekercheit vnde bekantnisse alle desser vorscreuenen stucke myn ingheseghel myt willen vnde mit widscop gehengen laten vor dessen breff ♦

Datum Werdingeborg anno domini mcd duodecimo feria iii ante beatorum Symonis et Iude apostolorum.

Oversættelse

Jeg Henrik Vos, ridder, bekender og bevidner åbenbart i dette mit åbne brev angående den tjeneste, som jeg og mine frænder, tjenere og folk i år har ydet den højbårne fyrste kong Erik og den højbårne fyrstinde dronning Margrete af Danmark, at hun til kvittering herfor har givet og betalt mig og mine frænders, tjeneres og folks sold, og derudover har hun givet mig selv så meget for min tjeneste, at jeg nu og til alle tider kvitterer hende for: og jeg vil gerne yderligere være førnævnte konge og dronning til tjeneste og lydighed, når de får behov for det.

Og førnævnte dronning har visselig til fulde betalt mine skippere, deres matroser, deres løn og sejl.

Derfor lader jeg og mine arvinger førnævnte kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger, kvit, ledige og fri for førskrevne tjeneste og sold.

Og til desto større sikkerhed og vidnesbyrd har jeg med vilje og vidende ladet mit segl hænge for dette brev. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1412 tirsdagen inden de hellige apostle Simons og Judas' dag.