1412. 25. oktober. Vordingborg


Fikke Stralendorp, væbner, kvitterer for den betaling, han har modtaget for sin tjeneste for kong Erik og dronning Margrete af Danmark, og tilsiger yderligere tjeneste.

Tekst efter A

Tekst

Ik Vicke Stralendorp knape/ bekenne vnde betughe openbare in dessem mynem openen breue vmme den denst den ik vnde myne vrunde. denere vnde volghere/ den hochgeborenen vursten vnde vurstinnenkoning Erike vnde koninginnen Margareten to Denmarken iarling gedaen hebben. dat se my vnde mynen vrunden volgheren vnde deneren eren tzolt dar vor to danke gegheuen vnde betalet hefft. vnde dar enbouen my suluen also vele vor mynen denst gegheuen hefft dat ik er nu vnde alle weghe danke vnde wil den vorbenomeden koninge vnde koninginnen gherne destevurder to willen vnde to denste wesen wan en des behoeff ys. ♦ Ock hefft de vorbenomede koninginne mynen schipheren vnde synen schipkinderen ere schiplaghe vnde loen to danke wol betalet ♦ Dar vmme late ik vnde myne eruen de vorbenomeden koning Erike vnde koninginnen Margareten vnde ere eruen vnde nakomelinge vnde ere dre rike qwiit leddigh vnde loes vor dessen vorscreuenen tzolt vnde denst vnde hebbe to merer sekercheit vnde bekantnisse alle desser vorscreuenen stucke myn ingesegel myt willen vnde myt widscop gehengen laten vor dessen breff ♦ Datum Werdingeborg anno domini mcd duodecimo feria tercia ante festum beatorum Symonis et Iude apostolorum.

Oversættelse

Jeg Fikke Stralendorp, væbner, erkender og bevidner åbenbart i dette mit åbne brev angående den tjeneste, som jeg og mine frænder, tjenere og følgesvende har ydet den højbårne fyrste og den højbårne fyrstinde, kong Erik og dronning Margrete af Danmark i dette år, at de til vor tilfredsstillelse har givet og betalt mig og mine frænder, følgesvende og tjenere deres sold derfor, og derudover har givet mig selv så meget for min tjeneste, som jeg nu og altid kvitterer hende for, og jeg vil gerne yderligere være den førnævnte konge og dronning til vilje og tjeneste, når de har behov derfor. Derfor lader jeg og mine arvinger de førnævnte kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger og efterkommere og deres tre riger kvit, ledige og fri med hensyn til denne førnævnte sold og tjeneste og har til yderligere sikkerhed og vidnesbyrd for alle disse førnævnte punkter med viden og vilje ladet mit segl hænge på dette brev. Givet i Vordingborg i det Herrens år tirsdagen før de hellige apostle Simons og Judas' dag.