1412. 31. oktober. Helsingborg slot


Kong Erik erkender at han har overdraget Hans Grüter, borger i Lübeck, en del af sin søster Katrines medgift, som han endnu skyldte sin svoger, hertug Johan af Bayern, pfalzgreve ved Rhinen.

Tekst efter Svenskt Dipl. l.l.

Tekst

Erik van Godes gnaden der riike Denemarken Sweden Norwegen der wende vnde der Gothen køning vnde hertoge to Pomeren bekennen vnde doen witlik alle den gennen die dessen brieff zeen edder horen lesen dat wy deme hoegeboren førsten vnseme leuen swagere Johanse paltzgreuen by Ryne vnde hertogen to Beyern vnde vnser leuen suster vrow Katherinen syner eeliken gesellynnen vnde husfrouen bewiset vnde uorwiset hebben an hande Hannes Grütere borger to Lubeke seesdusent rynsche guldene de he vntrichen vnde betalen sal deme uorscreuenen vnsem leuen swagere vnde leuen süster van vnser wegene in affslage vnde vormynringe der teyndusent rynsche guldene de wy eme noch to desser tiid to schuldich synt van der medegaue vnser leuen suster uorgescreuen. ♦

Doch so weret sake aft de uorbenomede Hans Grüter de uorgescreuene sesdusent gulden nicht entrichtede to sulkeme dage alse he de der ergenante vnser leuen suster mit hande vnde mit munde gelouet vnde gesecht heft so bekenne wy koning Erik uorscreuen dat wy denne staen scholen in aller løuede vnde schuld der uorgescreuen sesdusent rynscher gulden alse wi to desser tiid to dar vore staen hebben. ♦

Vnde weret ok dat vnse leue swager vnde suster uorscreuen edder ere eruen vmme lenger togeringe willen der betalinge der søsdusent gulden uorscreuen na deme dage alse Hannes Grüter gelouet hewft to betalende iennigen bewiisliken vnde reddeliken schaden nemen den loue wy køning Erik uorscreuene eme to entrichtende mit deme høuetelde sunder argelist. ♦

Des to getuge vnde to ener meren sekerheit so hebbe wy vnse ingesegel an dessen breff gehenget heten de gegeuen is upp vnsem slote Helsingburg in den jahr vnser heren vierteynhundert vnde twelue in alle godes hilgen auende.

Oversættelse

Erik af Guds nåde, konge af rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern erkender og gør vitterligt for alle dem, som ser dette brev eller hører det læse, at vi til den højbårne fyrste vor kære svoger Johan, pfalzgreve ved Rhinen og hertug af Bayern og vor kære søster, fru Katrine hans ægtefælle og hustru, ved Hans Grüter borger i Lübeck har anvist og overført 6000 rhinske gylden, som han skal udrede og betale den førnævnte vor kære svoger og kære søster på vore vegne til afdrag og nedskrivning af de 10000 rhinske gylden, som vi endnu på dette tidspunkt er ham skyldige af vor førnævnte kære søsters medgift.

Dog hvis det skulle ske, at den førnævnte Hans Grüter ikke udredte de førnævnte 6000 gylden på den dag, som han med hånd og med mund havde lovet og sagt til vor førnævnte kære søster, så erkender vi, førnævnte kong Erik, at vi så skal vedstå al forpligtelse og gæld vedrørende de førnævnte 6000 rhinske gylden, som vi har stået inde for indtil denne tid.

Og skulle det være sådan, at vor førnævnte kære svoger og søster eller deres arvinger på grund af længere udsættelse af betalingen af de førnævnte 6000 gylden efter den dag hvor Hans Grüter har lovet at betale lider nogen beviselig og veldokumenteret skade, så lover vi, førnævnte kong Erik at godtgøre dem den med hovedparten uden svig.

Til vidnesbyrd herpå og til yderligere sikkerhed så har vi befalet at hænge vort segl på dette brev, som er givet på vort slot Helsingborg i det Herrens år 1412 på alle Guds helgeners aften.