1412. 6. november. Rom


Pave Johannes 23. giver kong Erik lov til at udpege en skriftefader, der kan give visse gejstlige personer dispensation til at spise kød ved kongens bord.

Tekst efter A

Tekst

Iohannes episcopus seruus seruorum dei. carissimo in Christo filio Erico. Dacie Swecie et Noruegie regi illustri. salutem et apostolicam benedictionem ♦

Prouenit ex tue deuotionis affectu in quo nos Romanam ecclesiam reuereris ut peticionibus tuis quantum cum deo possumus fauorabiliter annuamus. ♦

Cum itaque sicut pro parte tua fuit propositum coram nobis frequenter contingat nonnullas personas religiosas ad mensam tuam/ tuumque hospicium declinare/ et aliquas ex eis eciam tecum residere/ quibus secundum statuta et consuetudines suorum ordinum est esus carnium interdictus. nos in hac parte tuis supplicacionibus inclinati/ ut confessor ydoneus quem duxeris eligendum possit eisdem personis auctoritate apostolica uescendi carnibus in hospicio tuo illis diebus duntaxat quibus a sacris canonibus esus carnium communiter prohibitus in contrarium [1] non existit/ dummodo persone ipse iuramento uel uoto ad abstinenciam esus huiusmodi minime sint astricte licenciam concedere/ et cum eis dispensare super hiis cum hoc probabiliter expedire uiderit super quo suam conscienciam oneramus/ predictis statutis et consuetudinibus ac priuilegiis apostolicis contrariis nequaquam obstantibus deuotioni tue tenore presencium indulgemus. ♦

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. ♦

Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri e Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. ♦

Datum Rome apud Sanctum Petrum viii idus nouembris pontificatus nostri anno tercio.

xx F. de Bassis

Balduinus

1. in contrarium ] o. l., A.

Oversættelse

Johannes, biskop, Guds tjeneres tjener til sin kæreste søn i Kristus, Erik, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige konge, hilsen og apostolisk velsignelse.

Ud fra din hengivenhedsfølelse, med hvilken du ærer os og den romerske kirke, er det faldet således ud, at vi bifalder din ansøgning, så meget vi kan med Gud.

Da det således på dine vegne blev fremsat i vores tilstedeværelse, at det hyppigt sker, at mange gejstlige personer tager del i dit bord og gæstebud, og at nogle af dem også befinder sig sammen med dig, for hvem indtagelse af kød er forbudt ifølge deres ordeners regler og sædvaner, tilstår vi din hengivenhed ved nærværende brevs ordlyd, idet vi i denne sag bøjer os for dine bønner, at en passende skriftefader, hvem du vil mene bør vælges, med apostolisk myndighed kan løse de samme personer, når det synes belejligt, over hvilket vi bebyrder hans samvittighed, idet førnævnte regler og sædvaner og apostoliske privilegier på ingen måde skal stå i vejen, og tilstå dem tilladelse til at spise kød ved dit gæstebud så længe det er på de dage, hvor der ikke almindeligvis ifølge kirkeretten eksisterer forbud imod at spise kød, så længe disse personer ikke er bundet ved ed eller løfte til afholdenhed fra en sådan spise.

Intet menneske skal det være tilladt i forvorpen dristighed at gå imod eller bryde denne vor tilståelsesskrivelse. Men hvis nogen påtager sig at prøve dette, skal han vide, at han derved pådrager sig den almægtige Guds og hans apostle Peter og Paulus' vrede.

Givet i Rom ved san Pietro den 8. dag før idus i november i vort pontifikats 3. år.

20 F. de Bassis

Balduinus