1412. 6. november.


Hemming Bønnesæk, borger i Malmø, sælger sin medborger Johan van Köln en bod i Malmø

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis. Hemmingus Bønesek uillanus Malmøgensis salutem in domino ♦ Notum facio uniuersis. quod recognosco me uiro discreto Iohanni de Kolne. meo dilecto conuillano presencium exhibitori. quandam tabernam meam. septem ulnas cum uno quarter a terra Gunteri et sic uersus orientem in longitudine continentem. et sedecim ulnas a platea generali et sic uersus boream in curiam mensurando in latitudine continentem in curia quam personaliter nunc habito. Malmøghe sitam una cum fundis. terris. spaciis eidem taberne pertinentibus. pro pleno precio ac sufficienti. sicut in hiis scriptis me contentum reddo. plenarie subleuasse. uendidisse. alienasse. apropriasse. tenore presenciumque scotasse ac libere resignasse iure perpetuo possidendam ♦ Insuper obligo me et meos heredes ad apropriandum liberandum et disbrigandum prefato Iohanni de Kolne et eius heredibus prescriptam curiam. cum singulis suis premissis pertinenciis pro et ab impeticione et alloqucione presencium et futurorum. quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium. sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. uidelicet Andree Horn consulis Achonis Ienisson. Henrici Skulte et Regnikini de Bøgelen uillanorum ibidem. presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcdxii dominica proxima post diem omnium sanctorum.

Oversættelse

Hemming Bønnesæk, borger i Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, at jeg erkender, at jeg til nærværende brevviser, den gode mand Johan von Köln, min kære medbymand, har solgt, skødet og hjemlet samt med ordlyden af dette brev skødet og frit afstået med ret at besidde evigt en vis bod, som jeg har i Malmø, der i længden rummer syv alen og en kvart fra Gynters jord regnet, hvilket vil sige mod øst, og i bredden rummer 16 alen, regnet fra adelgaden, hvilket vil sige mod nord i retning af gården, jeg nu selv personligt bebor, med de grundstykker, jorder og områder, der hører til samme bod, for fuld og tilstrækkelig betaling, som jeg har oppebåret fuldstændigt, så at jeg med dette brev erklærer mig tilfreds. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og frigøre føromtalte Jens von Köln og hans arvinger den foranskrevne gård med alle dens fornævnte tilliggender for hindring og tiltale fra hvemsomhelst nu og i fremtiden. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, Anders Horn, rådmand, Åge Jensen, Henrik Skulte og Reineke von Bogel, bymænd sammesteds. Givet i det Herrens år 1412 søndagen efter allehelgensdag.