[1412]. 16. november. Westminster


Kong Henrik 4. af England belønner flere navngivne personer, heriblandt Henrik, lord Fitz Hugh, som belønnes for sit arbejde i Danmark for Filippas ægteskab Elisabeth må være identisk med Elisabeth Grey, gift med Filip lord Darcy (1352-1399). Deres søn er John lord Darcy (omkr. 1376-1411), som Elisabeth ud fra brevets ordlyd har overlevet, og deres sønnesøn er den i brevet som umyndig omtalte Filip lord Darcy (1398-1418). Thomas lord Bardolf er sandsynligvis identisk med den ved slaget ved Bramham Moor 1408 omkomne Thomas lord Bardolf, der havde deltaget i oprøret (forisfactura) mod Henrik 4. Dateringen fremgår af, at brevet er indført i kopibogen blandt brevene fra 1412

Tekst efter Aa

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint) salutem. ♦

Sciatis quod cum nuper per litteras nostras patentes per certam manucapcionem commiserimus Thome episcopo Dunolium Henrico domino Fitzhugh et Iohanni Tybbey clerico persone ecclesie de Bedale custodiam omnium castrorum maneriorum terrarum tenementorum reddituum commoditatum et proficuorum quorumcumque que Elizabeth nuper uxor Philippi domini de Darcy tenuit in dotem uel ad terminum uite sue de hereditate Philippi Darcy filii et heredis Iohannis domini de Darcy filii predicti Philippi tempore mortis sue et que per mortem predicte Elizabeth et racione minoris etatis Philippi filii et heredis predicti Iohannis ad manus nostras deuenerunt habendam eisdem episcopo Henrico et Iohanni custodiam predictam cum omnibus castris maneriis terris tenementiis redditibus commoditatibus et proficuis predictis cum omnibus suis pertinenciis a tempore mortis predicte Elizabeth usque ad plenam etatem predicti Philippi filii et heredis predicti Iohannis reddendo nobis per annum ad scaccarium nostrum ad festa pasche et sancti Michaelis pro custodia castrorum maneriorum terrarum tenementorum reddituum commoditatum et proficuorum predictorum cum omnibus suis pertinenciis extentam inde factam uel faciendam uel prout inter thesaurarium Anglie et ipsos poterit concordari prout in litteris predictis plenius continetur nos considerantes qualiter prefatus Henricus ad mandatum nostrum tam in Scocia et alibi quam in Dacia pro maritagio carissime filie nostre regine Dacie diuersis temporibus laborauit ac seruicium carissimo filio nostro Iohanni ad mandatum nostrum impendit absque feodo seu uadiis de nobis percipiendis excepta quadam annuitate centum marcarum sibi per nos per litteras nostras patentes ad essendum de retinencia nostra concessa unde septingente et quinquaginta marce prefato Henrico debite existunt ut dicit/ de gracia nostra speciali et ad supplicacionem predicti Henrici ac consideracione seruiciorum et laborum predictorum necnon pro eo quod ipse cum nullo alio domino quam nobiscum retentus existit concessimus eidem Henrici centum libras habendas et percipiendas annuatim de exitibus et proficuis de castris maneriis terris tenementiis et redditibus predicitis prouenientibus usque ad plenam etatem predicti Philippi filii et heredis Iohannis et sic de herede in heredem in recompensacionem seruicii et laboris suorum predictorum ac in plenam solucionem annuitatis predicte et arreragiorum eiusdem usque ad plenam etatem eiusdem Philippi filii et heredis Iohannis uel alicuius heredum suorum per manus predictorum episcopi et Iohannis ac per manus proprias predicti Henrici seu aliorum firmariorum uel occupatorum castrorum maneriorum terrarum tenementorum et reddituum predictorum pro tempore existencium ad terminos pasche et sancti Michaelis per equales porciones concessione nostra uel relaxacione duodecim libratarum redditus nuper exeunt annuatim de manerio suo de Southberwyk ad nos per forisfacturam Thome nuper domini de Bardolf pertinentium concessa non obstante ♦

In cuius <rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes> ♦

Teste rege apud Westmonasterium xvi die octobris per breue de priuato sigillo et per ipsum regem

Oversættelse

Kongen hilsen til alle hvem nærværende brev måtte nå frem.

I skal vide, at vi for nylig ved vort åbne brev ved sikker kaution har overdraget Biskop Thomas af Durham, Henrik, lord Fitz Hugh, og John Tibbey, klerk og præst i Bedale værgemålet for alle slotte, godser, jorder, fæstegods, indtægter, oppebørsler og al indtjening af enhver art, som Elisabeth, forhen Philip lord Darcys hustru havde som livgeding eller, til sin død, som arv fra Philip lord Darcys søn og arving, John lord Darcy, søn af nævnte Philip på tiden for sin død, og som ved Elisabeths død og som følge af førnævnte Johns søns og arvings mindreårighed er kommet i vore hænder; førnævnte værgemål skal samme biskop Henrik og John indehave med alle førnævnte slotte, godser, jorder, fæstegods, landgilde, oppebørsler og al indtjening af enhver art med alt hertil hørende fra tiden for førnævnte Elisabeths død til førnævnte Johns førnævnte søns og arvings, Philip, fuldmyndige alder. Årligt skal der ved påskehøjtiden og sankt Michaëlis dag (29 september) i vort skatkammer aflægges en udfærdiget regnskabsberetning for os, eller en regnskabsberetning at udfærdige, således som de kan enes med Englands skatmester i henhold til førnævnte breve, der fyldigere beskriver dette, om førnævnte slotte, godser, jorder, fæstegods, indtægter, oppebørsler og al indtjening af enhver art med alt hertil hørende. På grund af dette og idet vi betænker, hvorledes førnævnte Henrik på vor befaling har arbejdet på forskellige tider såvel i Skotland og andetsteds som i Danmark i forbindelse med vor allerkæreste datter dronningen af Danmarks bryllup; og han har på vor befaling gjort tjeneste for vor allerkæreste søn John, og det uden honorar og løn at oppebæres fra os, undtagen en vis årlig betaling på 100 mark, bevilget ham af os ved vort åbne brev til at være i vort følge; heraf skyldes efter sigende førnævnte Henrik 750 mark, af vor særlige nåde og formedelst førnævnte Henriks bøn og i betragtning af førnævnte tjeneste og arbejde, og ikke mindst fordi han selv ikke har taget side med nogen anden herre end os, overdrager den samme Henrik 100 mark årligt at indehave og oppebære af overskud og indtægter, der stammer fra førnævnte slotte, ejendomme, jorder, fæstegods og landgilde, lige til førnævnte Philips fuldmyndige alder, Johns søn og arving og således fra arving til arving, til kompensation for hans førnævnte arbejde og tjeneste og til fuld betaling for førnævnte årlige indtægt og skyld til den samme lige til samme Philips, Johns arving og søn, fuldmyndige alder - eller en eller anden af hans arvingers. Udbetalingen skal ske ved førnævnte biskop og Johns og ved førnævnte Henriks egne hænder. Vor bevilling til andre lensmænd for og kommende ihændehavere af førnævnte slotte, godser, jorder, fæstegods og indtægter, der for tiden betales ved terminerne påske og sankt Michaëlis i ligelige portioner, og vor eftergivelse af 12 punds indtægt, der før kom årligt fra Henriks gods i Southberwyk, og som tilfaldt os på grund af Thomas', forhenværende lord af Bardolf, forbrydelse, skal ikke være til hinder for det bevilgede.

Til denne sags vidnesbyrd har vi befalet at gøre vort nærværende brev åbent.

Med kongen som vidne i Westminster på oktobers 16. dag. Ved brev med det mindre rigssegl og ved selve kongen.