1412. 23. november.


Abbed Niels og konventet ved Sorø kloster erklærer at have udlejet sit gods i Halland til hr. Svend Sture.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Nicolaus abbas in Sora totusque conuentus ibidem strenuo militi Suenoni Sturæ omnia bona nostra in Hallandia uidelicet curiam maiorem in Thoaghræ cum suis attinentiis preter ecclesiam ipsam Thoaghræ et curiam sacerdotalem ad dies suos conductiue dimisimus hiis conditionibus adiectis quod anno quolibet die natiuitatis uirginis in ciuitate Haffnensi 8 lagenas butiri iusti ponderis ratione pensionis de eisdem bonis nobis soluat ♦

Si uero in solutione defecerit bona statim recipere possumus ♦

Bona nulli castro seu fortalitio subiciendo ualeat assignare sed cum migrare ipsum contigerit ab hac luce eadem cum pensione eiusdem anni ad nostram ordinationem cum 2 bobus 4 uaccis 10 ouibus 10 porcis bonis et 2 lectis cum suis preparamentis in curia Thoaghræ pro usibus nostris per dominum Suenonem dimissis redeant. ♦

Sigilla nostra ♦

Datum die Clementis.

Oversættelse

Vi abbed Niels i Sorø og hele konventet sammesteds har udlejet alt vort gods i Halland, nemlig en hovedgård i Tvåakre med alle dens tilliggender undtagen selve Tvåakre kirke og præstegården til retskaffen ridder Svend Sture for livstid på følgende betingelser: at han hvert år på jomfra Marias fødselsdag i byen København betaler os 8 tønder smør i den rette vægt i leje.

Hvis han skulle svigte med betalingen, kan vi straks tage godset tilbage.

Han skal ikke have ret til at overlade godset til undergivelse for noget slot eller nogen fæstning.

Men når det sker, at han drager bort fra dette lys, skal det samme gods vende tilbage med dette års leje til vores rådighed med 2 okser, 4 køer, 10 får, 10 gode svin og 2 kister med udstyr overladt til vores nytte af hr. Svend.

Vore segl.

Givet på Clemensdag.