1412.


Kong Erik 7. af Pommern tillader engelske købmænd at ligge i Landskrona.

Tekst efter reg

Tekst

Item koning Erick breff at the Engilske købmen matte ligge i Landzkrone. ♦

Datum anno domini mcdxii.

Oversættelse

Kong Eriks brev, at de engelske købmænd må ligge i Landskrona.

Givet i det Herrens år 1412.