1412.


Jens Mikkelsen oplader sin ret til en gård i Låsby til Øm kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Iens Michelszens opladellsze paa hans rettighedt thill Emcloster, paa en gaardt vdi Lasby. ♦

Daterit mcdxii.

Oversættelse

Jens Mikkelsens brev, hvormed han oplader Øm kloster sin rettighed til en gård i Låsby.

Givet 1412.