1412.


Tingsvidne om to gårde i Lundum.

Tekst efter reg

Tekst

Ett gammell pergamentz tings vedne formellendis om tho gaarde vdi Lundom. ♦

Vnder datum 1412.

Oversættelse

Et gammelt tingsvidne på pergament, der lyder på to gårde i Lundum.

Givet 1412.