1412.


Hr. Jens Nielsen af Aunsbjergs skødebrev på gården Ris og et bol i Iller.

Tekst efter reg

Tekst

Her Jenns Nilszens aff Affuensberg latins pergmetz 1412. skiödebreff paa en gård i Grönnebeck sogenn, kaldis Riisz och ett boell i Iller. ♦

1412.

Oversættelse

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjergs pergament skødebrev på latin på en gård i Grønbæk sogn, som kaldes Ris, og et bol i Iller.

1412.