1412.


Kristine Olufsdatter i Holbæk skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Kystine Olluffs datther i Holbeck skiøtte bisp Peder en gaard i Holbeck. ♦

1412

Oversættelse

Kristine Olufsdatter skødede bisp Peder en gård i Holbæk.

1412.