1412.


Troels Pedersen skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Throgels Pederszen skiøde breff paa en gaard i Holbeck, thill bischop Peder i Roskilde. ♦

Anno 1412.

Oversættelse

Troels Pedersens skødebrev på en gård i Holbæk til bisp Peder i Roskilde.

År 1412.