1412.


Dronning Margrete tildømmer Maren, Torsten Venstermands enke, gods i Østrup.

Tekst efter ÆA

Tekst

Drotning Margrettis breff, wdi huilcked Marine Tosthen Wenstermandtz effterleffuerske thildømis thett godtz i Østrup i Mierløsze herrit. ♦

1342[1] . Latine.

1. 1342] Åbenlys forkert dato. Muligvis fejl fra 1412; den sidste efteretning om Torsten Venstermand haves 1411. 1. maj. (cf. 242.).

Oversættelse

Dronning Margretes brev, hvori Maren, Torsten Venstermands enke, tildømmes noget gods i Østrup i Merløse herred.

1342. På latin.